Súdruh (feminínum: súdružka) je zastarané oslovenie priateľa či druha (napr. v povolaní, v istej spoločnej veci).[1][2] Oslovenie sa neskôr zaužívalo ako označenie a vzájomné oslovenie členov komunistických alebo socialistických politických strán či zoskupení. Používalo sa aj ako úradné oslovenie v mnohých krajinách s komunistickým režimom (napr. súdruh riaditeľ namiesto pán riaditeľ, súdružka učiteľka namiesto pani učiteľka),[3] pričom sa v písanom texte často nahradzovalo skratkou s. pred menom (napr. s. Dubček). V socialistických krajinách a v komunistických hnutiach sa používa dodnes.

Referencie upraviť

  1. Peciar, Štefan, ed. (1964), „súdruh“, Slovník slovenského jazyka, IV. (S – U), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 329, OCLC 180570186 
  2. Hujer, Oldřich, ed. (1937-1938), „soudruh“, Příruční slovník jazyka českého, 2. svazek (K – M), Praha: Státní nakladatelství, OCLC 612934507 
  3. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „súdruh“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: Veda, str. 721, ISBN 80-224-0750-X