Slovenský ochranný zväz autorský

slovenská firma
(Presmerované z SOZA)

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, skrátene SOZA, je slovenské občianske združenie, ktoré vykonáva dohľad nad ochranou autorských práv hudobných diel na území Slovenska.

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Právna formaobčianske združenie
SídloRastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO00178454
Registračné čísloVVS/1-900/90-5828
PredsedaĽubomír Burgr
Ďalšie odkazy
Websoza.sk/; 100soza.sk/

História

upraviť

Medzinárodne je právna ochrana autorských práv hudobných diel zabezpečená od Bernskej dohody z roku 1886. V Česko-slovensku vznikol prvý orgán, zaoberajúci sa touto problematikou, v Prahe v roku 1919 bez slovenskej účasti ako Ochranné sdružení spisovatelů a nakladatelů hudebních děl (OSA). V roku 1922 vznikla slovenská pobočky OSA a jej prvým predsedom sa stal hudobný skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský. V roku 1939 sa OSA pretransformovala na Slovenský autorský sväz hudobných skladateľov, spisovateľov a nakladateľov, družstvo s.r.o. (SAS).[1] Od roku 1968 pôsobí pod názvom Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA).

Do roku 1992 fungovala SOZA ako súčasť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, odvtedy funguje ako občianske združenie. V roku 2005 sa SOZA stala členom organizácie GESAC (Groupement Européen des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs), európskeho združenia spoločností autorov a skladateľov z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska a Švajčiarska.[1]

Funkcie

upraviť

SOZA predovšetkým zastupuje autorov hudobných diel, skladateľov hudby, textárov, upravovateľov, aranžérov, ako aj vydavateľov týchto diel. Má právo na monitorovanie používania hudobných diel na území Slovenska, udeľuje súhlas na používanie hudby a za využívanie poberá autorské odmeny. V súčasnosti zastupuje záujmy približne 2 000 domácich a 1,5 milióna zahraničných tvorcov hudby.

SOZA tiež vo vlastnom mene vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny pre autorov a vydavateľov hudobných diel prináležiace týmto subjektom podľa autorského zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Výška poplatkov, ktoré musia zväzu prevádzky za používanie hudby platiť, závisí od ich veľkosti. V roku 2016 sa pohybovala cena za poplatok pre autorské spoločnosti za 100 m² priestoru na úrovni 170€ ročne.[2] SOZA začala v roku 2011 vyberať autorské odmeny, ak webové servery zdieľali videoklipy napríklad z portálu Youtube na svojich stránkach.[3] Na podobnom princípe fungujú spoločnosti OZIS a SLOVGRAM.[2]

Songwriting Camp

upraviť

Songwriting Camp spája slovenských a zahraničných skladateľov, textárov, producentov a interpretov na jednom mieste a poskytuje im priestor na vytvorenie nových hudobných diel. Prvý ročník slovenského Songwriting Campu sa uskutočnil 23. - 27. októbra 2023 v obci Liptovský Ján. Organizátormi boli Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) v kooperácií s českou organizáciou Song Empire.[4]

Zúčastnilo sa ho celkovo 20 účastníkov z ôsmych krajín. Slovensko zastupovali desiati umelci a producenti: Emma Drobná, Adam Pavlovčin (ADONXS), Martin Harich, Nina Kohout, Tamara Kramar, Timea Gregová, Laura Ilečková (FAYE), Matej Smutný, Marek Rakovický, Matej Turcer, Martin Zaujec, Tomáš Löbb a Rony Janeček. Ďalej autori a producenti z Česka, Maďarska, Veľkej Británie, Nórska, Holandska a Rakúska.[5]

Ceny SOZA

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Ceny SOZA

Ceny SOZA sa udeľujú raz ročne, spravidla v druhom polroku každého roka a to za výsledky dosiahnuté pri verejnom uvádzaní hudobných diel v predchádzajúcom roku s výnimkou Zápisu do Zlatej knihy SOZA a Veľkej ceny SOZA za celoživotné dielo.

Poslaním Cien SOZA je oceniť verejným uznaním prínos autorov, tvorcov hudobných diel, ktoré sa obzvlášť úspešne uplatňujú v praxi hudobného života na Slovensku a tým podporiť rozvoj domácej hudobnej kultúry.

Zriaďovateľom Cien SOZA je Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam.[6]

Vedúci predstavitelia SOZA

upraviť

Do roku 2016

upraviť

Predsedovia Výboru / Dozornej rady SOZA

upraviť

Riaditelia SOZA

upraviť

Po roku 2016

upraviť

Najvyšším orgánom SOZA je valné zhromaždenie členov.[7] Voľbou predstavenstva 21. júla 2016 sa v SOZA zavŕšil proces zmien, ktoré pre organizácie kolektívnej správy práv vyplývali z vtedy nového Autorského zákona (185/2015 Z. z.). Súčasťou týchto zmien boli nové Stanovy SOZA, zánik funkcie riaditeľa, ktorú do vykonával Anton Popovič a vznik trojčlenného orgánu riadenia - predstavenstva. Nové Predstavenstvo SOZA sa ujalo funkcie v piatok 22. júla 2016. Na základe nominácie Dozornej rady (predseda Matúš Jakabčic) bolo zvolené nové Predstavenstvo SOZA v nasledovnom zložení[8]:

Predstavenstvo je v zmysle Autorského zákona riadiacim a zároveň štatutárnym orgánom. Riadi chod SOZA navonok aj dovnútra, má troch členov, ktorých funkčné obdobie nie je časovo ohraničené. Členovia predstavenstva nemusia byť členmi SOZA.[9]

Aktuálne vedenie

upraviť

Podľa výročnej správy[9] sú všetci členovia volených orgánov uvedení na webe SOZA.[7] Odtiaľ vyplýva, že aktuálne (jan. 2024) predstavenstvo SOZA je v zložení:

 • od 1.1.2023 bol ako nový člen predstavenstva menovaný Ing. Richard Jajcay, MBA[9]

Predseda dozornej rady SOZA je stále Matúš Jakabčic a rada má 15 členov.[7] Členovia Rozhodcovskej a Zaraďovacej komisie sú uvedení len vo výročných správach.

Približne od roku 2020 ako media konzultant SOZA vystupuje Juraj Čurný[10].

Referencie

upraviť
 1. a b Z dejín SOZA [online]. SOZA, [cit. 2018-10-21]. Dostupné online.
 2. a b BÖHM-KLEIN, Karol. Hrá vo vašej predajni či podniku hudba? Musíte platiť poplatky [online]. Úspešné podnikanie, 26.4.2016, [cit. 2018-10-21]. Dostupné online.
 3. SOZA začala aktívne vyberať poplatky za hudobné YouTube videá na stránkach [online]. DSL.sk, 13.6.2011, [cit. 2018-10-21]. Dostupné online.
 4. Magazín [online]. moja.soza.sk, [cit. 2024-02-16]. Dostupné online.
 5. Magazín [online]. moja.soza.sk, [cit. 2024-02-16]. Dostupné online.
 6. Ceny SOZA [online]. moja.soza.sk, [cit. 2024-02-06]. Dostupné online.
 7. a b c Orgány SOZA [online]. moja.soza.sk, [cit. 2024-01-10]. Dostupné online.
 8. a b c Strategie - SOZA má nové vedenie, Popovič skončil vo funcii riaditeľa [online]. TASR, 2016-07-24, [cit. 2024-01-10]. Dostupné online.
 9. a b c d e f Výročná správa 2022 (4,41 MB | PDF) [online]. SOZA, [cit. 2024-01-10]. Dostupné online.
 10. Magazín [online]. moja.soza.sk, [cit. 2024-01-10]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť