Selecký potok (prítok Váhu)

potok na Slovensku

Selecký potok je potok na strednom Považí, v južnej časti okresu Trenčín. Je to ľavostranný prítok Váhu, meria 13,5 km a je tokom 3. rádu. Stredný tok, medzi obcami Selec a Veľké Stankovce, je chráneným územím (PP Selecký potok[1]), ochraňuje sa fragment podhorského potoka so zachovalými prítokmi a brehovými porastmi.

Prameň: v Považskom Inovci na severnom svahu vrchu Horný lom (896,3 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 850 m n. m.

Smer toku: od prameňa k obci Selec na severozápad, odtiaľ pokračuje na sever, v obci Trenčianske Stankovce sa stáča a k ústiu pokračuje viac-menej na juhozápad, pričom sa vlní

Geomorfologické celky: 1.Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec, 2.Považské podolie, podcelok Trenčianska kotlina

Prítoky: sprava prítok spod Inovca (1 041,6 m n. m.), z úpätia Hradiska (732,0 m n. m.), z lokality Horné Belice, zľava prítok (418,3 m n. m.) spod Jakubovej (906,1 m n. m.), spod kóty 488,3 m, prítok spod Bieleného vrchu (534,8 m n. m.) a prítok z oblasti Černachovej

Ústie: do jazera (slepé rameno Váhu) na ľavej nive Váhu, juhozápadne od obce Trenčianske Stankovce, v nadmorskej výške okolo 196 m n. m.

Obce: Selec a Trenčianske Stankovce (časti Veľké Stankovce a Rozvadze)

ReferencieUpraviť

  1. Selecký potok. In: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2007. Dostupné online.