Severné Tauridy

Severné Tauridy alebo Tauridymeteorický roj, ktorý má maximum 12. novembra a je spôsobený kométou Encke.

Je to ekliptikálny roj s činnosťou od 25. októbra do 25. novembra. Radiant je dvojitý a leží južne od Plejád na súradniciach rektascenzia = 56°, deklinácia = 14° a 22°. Tauridy sú nočným rojom. Zdopovedajú mu beta Tauridy, denný roj s maximom 29. júna. Oba roje majú svoj pôvod v Enckeovej kométe. Frekvencia je okolo 8 meteorov za hodinu a meteoroidy vlietajú do atmosféry rýchlosťou 33 km/s.