Sícílska mafia (iné názvy: mafia, Mafia; staršie po slovensky [aj staršie po taliansky]: maffia, Maffia) je komplex malých (tajných) zločineckých organizácií na Sicílii (často vnímaný ako jedna voľná organizácia). Tieto organizácie vznikli v 19. storočí v období napoleonských vojen na Sicílii pôvodne s cieľom oslobodiť a zjednotiť Taliansko, ale postupne sa zmenili na zločinecké organizácie. Sú hierarchicky štruktúrované, dodržujú isté tradičné pravidlá (najmä zákon omertà). Neskôr sa s emigráciou rozšírili aj do USA (pozri americká mafia) a v menšej miere aj do Francúzska a pod. Ich hlavná časť na Sicílii sa volá Cosa nostra (cosa nostra) a v USA (La) Cosa Nostra.[1]

Názvom mafia (Mafia) sa pôvodne označovala špecificky táto organizácia resp. komplex organizácií. Dnes sa týmto názvom často označujú aj niektoré podobné alebo všetky organizované zločinecké a teroristické skupiny - pozri článok mafia.

Pôvod názvu mafia upraviť

Niektoré pramene uvádzajú, že slovo mafia pochádza z mahias, v preklade arogancia, opovážlivosť, chvastavosť. Mahias však môže znamenať aj odvaha alebo smelosť.

Ďalšia možnosť je odvodenie od maffia alebo mafia, ktoré v starej taliančine znamenajú bieda, chudoba. Tieto výrazy sa používali hlavne v Toskánsku. V starej toskánčine existovalo aj slovo malfusso, v preklade zločinec.

Ďalšia možnosť je mafia od slova ´´ma´´ - moja ´´fia´´ - dcéra čo pochádza z Talianska kde zavraždili dcéru mužovi, ktorý sa následne pomstil. Mafiánske pravidlo krv za krv.

Začiatky upraviť

V 19. storočí čelili obyvatelia Sicílie stálemu útlaku a potrebovali ochranu. Nakoľko sa k tejto situácii oficiálne orgány vtedy stavali ľahostajne, vznikla skupina miestnych obyvateľov, ktorí vzali spravodlivosť do svojich rúk. Vznikol tak zárodok lokálneho mimoštátneho a teda aj mimozákonného systému riadenia spravodlivosti a majetkových vzťahov, ktorý sa považuje za predchodcu organizácie, ktorá sa neskôr začala nazývať mafiou.

 
Charles „Lucky“ Luciano, jeden z najznámejších amerických bossov

Odnož mafie sa objavila na konci 19. storočia na východnom pobreží Spojených štátov spolu s vlnou talianskych imigrantov. Členovia mafie mohli byť len muži. Moc mafie v Spojených štátoch vyvrcholila v priebehu 20. storočia, keď vyšetrovanie FBI v 70. a 80. rokoch jej vplyv znížilo. O jej oslabenie sa pokúša tiež Interpol. Napriek úpadku mafie sa jej reputácia zakorenila v americkej kultúre, predovšetkým vo filmoch, seriáloch a dokonca v reklame. Aj po úpadku zostala mafia jednou z najmocnejších kriminálnych organizácií v Spojených štátoch. Ovláda kriminálne podsvetie predovšetkým v Chicagu a New Yorku. Od ostatných foriem zločinu sa mafia odlišuje nie len svojou štruktúrou ale aj infiltráciou do štátu – mafia má svojich členov, alebo svojich ľudí na miestach štátnych úradníkov, politikov, sudcov, aj v polícii. Vďaka tomu sa jej darí nielen presadzovať svoje záujmy, ale taktiež sa jej darí kryť svoju činnosť.

Medzi aktivity mafie patrí napríklad obchod s drogami, obchod s alkoholom (vďaka prohibícii v USA v rokoch 19141933 došlo k výraznému vzostupu moci a kapitálu mafie), organizovaná prostitúcia a kontrola pornopriemyslu, hazardné hry (hlavne v minulosti), obchod so zbraňami, pašeráctvo a vydieranie.

Tradičné hodnosti mafie upraviť

 • Capo di Tutti Capi – Boss všetkých Bossov
 • Capo di Capi Re – titul udeľovaný rešpektovanému staršiemu alebo vyslúžilému členovi, člen na dôchodku, "Kráľ Boss Bossov"
 • Capo Crimine – "Boss zločinu", známy ako Don – hlava zločineckej rodiny
 • Capo Bastone – "Hlava klubu", známy ako Underboss – zástupca, druhý v poradí po Capo Crimine
 • Consigliere – poradca, väčšinou aj právnik
 • Caporegime – "Hlava režimu", kapitán – velí "crew" zloženú z približne 10 Sgarriste (vojakov)
 • Sgarrista alebo Soldato – "Vojak" – udelený členovi, ktorý slúži v prvom rade ako pechota
 • Picciotto – "Malý muž" – člen s nízkou hodnosťou, ktorý slúži ako vymáhač
 • Giovane D'Onore – mimoriadny člen, obvykle niekto nie talianskeho pôvodu
 • Principiante – začiatočník, zelenáč, zaúča sa

Sicílska Cosa nostra upraviť

Hlavná časť sicílskej mafie sa volá "Cosa nostra" (doslova "naša vec"). Prvé správy o jej existencii siahajú do druhej polovice 19. storočia. Okrem Cosy nostry existujú aj od nej nezávislé klany sicílskej mafie.

Organizácia upraviť

Základnou jednotkou Cosa Nostry sú tzv. rodiny. Tento pojem tu neoznačuje pokrvné rodiny, ale základnú bunku organizácie (ktorej členovia nemusia byť v príbuzenskom vzťahu), ktorá má kontrolu nad určitým teritóriom. Jednotlivé „rodiny“ a jej členov spája vzájomná solidarita, pocit výnimočnosti, pravidlá a do veľkej miery aj koordinácia.

Kultúra Cosa nostry upraviť

Kultúra, spôsob myslenia a konania organizácie a jej členov vychádza čiastočne zo sicílskej mentality, ktorú vykladá svojím vlastným spôsobom, čiastočne je výsledkom vlastnej histórie a pôsobenia mafie. Prijímacie rituály nového člena organizácie sú inšpirované slobodomurárstvom a siahajú hlboko do minulosti. Budúci člen odprisahá vernosť, je pichnutý do prsta a jeho krvou je pokropený svätý obrázok. Ten je následne spálený ako symbol likvidácie prípadného zradcu.

V roku 2007 polícia pri zatýkaniach objavila kódex sicílskej mafie:

 1. Osobne sa nepredstavíš ďalšiemu členovi klanu. Musí to za teba urobiť tretí člen.
 2. Nebudeš pozerať po manželkách svojich priateľov.
 3. Nikdy nebudeš videný v prítomnosti policajtov.
 4. Nebudeš chodiť do barov a klubov.
 5. Služba Cosa Nostre je nadovšetko - budeš jej k dispozícii i keby tvoja žena rodila.
 6. Schôdzky sa musia rešpektovať.
 7. K ženám sa budeš správať s úctou.
 8. Pokiaľ budeš požiadaný o informáciu, odpovieš pravdivo.
 9. Neprivlastníš si peniaze iného člena klanu, alebo inej rodiny.
 10. Členmi sa nemôžu stať ľudia, ktorí majú kontakty na polícii, informátori, ľudia, ktorí sa správajú zle a neriadia sa morálnymi zásadami.

Sila Cosa nostry spočíva najmä v jej schopnosti páchať násilie a vo veľkom dôraze na utajenosť a mlčanlivosť.

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Zdroje upraviť

 1. Pozri zdroje uvedené k tejto definícii v článku mafia.