Skupina Hilda je skupina planétok obiehajúcich okolo Slnka vo vzdialenosti zodpovedajúcej komensurabilite 2:3 s Jupiterom. Ich stredná vzdialenosť od Slnka sa nachádza v rozmedzí od 3,7 až 4,2 AU, sklon dráhy k ekliptike nepresahuje 20˚ a excentricita 0,07. Okrem Trójanov je to jediná skupina, keď komensurabilita s Jupiterom vedie k vytvoreniu stabilnej skupiny planétok namiesto Kirkwoodových medzier, v ktorých sú dráhy objektov nestabilné.

Tieto planétky sa označujú ako skupina, nie ako rodina, pretože veľmi pravdepodobne nevznikli rozpadom jedného materského telesa. Na základe spektrálneho prieskumu ide o veľmi heterogénnu skupinu planétok s rôznorodým mineralogickým zložením. Skupina vznikla dynamicky, pôsobením rezonančých gravitačných síl Jupitera.