Slatinka (prítok Krivánskeho potoka)

Slatinka je vodný tok v Novohrade, preteká územím okresov Poltár a Lučenec. Je to pravostranný prítok Ipľa, meria 17,4 km a je tokom IV. rádu. Na hornom toku napája malú vodnú nádrž, po sútoku s Točnicou výraznejšie rozširuje svoje koryto a na dolnom toku ústi v močaristej oblasti dna Lučenskej kotliny.

Prameň: v Revúckej vrchovine, v podcelku Cinobanské predhorie, na juhovýchodnom svahu vrchu Hloď (403,4 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 325 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na juhovýchod, pri obci Kalinovo sa stáča a ďalej pokračuje viac-menej na juh

Geomorfologické celky: 1.Revúcka vrchovina, podcelok Cinobanské predhorie, 2.Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina, časť Poltárska pahorkatina

Prítoky: sprava Močiarsky potok, potok z obce Veľká Ves, Točnica, zľava prítok spod Zlámanca (271 m n. m.)

Ústie: do Krivánskeho potoka neďaleko obce Mikušovce v nadmorskej výške 172,4 m n. m.

Obce: Kalinovo (okrajom), Veľká Ves (okrajom) a osady pri meste Lučenec - Dolná Slatinka, Horná Fabianka, Sacherova pustatina