Krivánsky potok

potok na Slovensku

Krivánsky potok je vodný tok na juhu stredného Slovenska, na území okresov Detva a Lučenec.[1] Niekedy sa označuje ako Lučenský potok. Je to významný pravostranný prítok Ipľa, má dĺžku 48,2 km, plochu povodia 204,89 km² a priemerný relatívny sklon koryta 15,77 ‰. Je tokom III. rádu, má vejárovitú riečnu štruktúru a regulované koryto. V roku 1999 bola na hornom toku vyhlásená PP Krivánsky potok[2], na ploche 10,23 ha sa ochraňuje podhorský tok so zachovalou sprievodnou vegetáciou prirodzeného zloženia, ktorej význam znásobuje koncentrovaný výskyt veľmi ohrozeného perovníka pštrosieho.

Krivánsky potok
potok
Zdrojnica Baraní vrch, Ostrôžky
Ústie Ipeľ, Trebeľovce
Dĺžka 48,2 km
Povodie 204,89 km² (20 489 ha)
Povodie Ipeľ
Rád toku III.
Hydrologické poradie 4-24-01-063, -091
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v pohorí Ostrôžky, v lazníckej oblasti obce Budiná, na severovýchodnom svahu Baranieho vrchu (726,8 m n. m.), v nadmorskej výške okolo 670 m n. m.

Po pribratí krátkeho prítoku pri osade Zavrenovci tečie najprv na západ, zľava priberá prítok spod Budinskej skaly (765,3 m n. m.) a stáča sa na sever. Na krátkom úseku potom tečie juhovýchodným cípom Zvolenskej kotliny, podcelkom Detvianska kotlina, cez obec Podkriváň, ďalej sa stáča na severovýchod a za obcou následne prudko na juhovýchod. Preteká po hranici medzi Ostrôžkami na pravom brehu a Veporskými vrchmi na ľavom brehu, zľava priberá Bzovský potok a vzápätí rozširuje svoje koryto. Pokračuje územím obce Píla, kde priberá niekoľko prítokov (najmä ľavostranný Martinovský potok a pravostranný Pílanský potok).

Potom vstupuje do Revúckej vrchoviny, napája vodnú nádrž Mýtna, do ktorej sprava ústi Uhliarsky jarok a preteká obcou Mýtna ležiacej v Lovinobanskej brázde. Zľava priberá významný Dobročský potok (241,3 m n. m.) a tečie viac juhojuhovýchodným smerom popri lovinobanskej magnezitke a následne aj okrajom tejto obce. Z pravej strany priberá Budinský potok a zľava Salajku. Na krátkom úseku pokračuje smerom na juh, zľava priberá Uderinský potok (Uderinku) a vstupuje do Lučenskej kotliny.

Tu tečie cez Podrečany, sprava priberá Kaderinský jarok, zľava prítok z oblasti Veľkej Uderinej a stáča sa na juhovýchod. Sprava potom priberá Psotu, pri obci Tomášovce sa od hlavného koryta oddeľuje bočné rameno na pravom brehu, kým na ľavom brehu tečie okolo vodnej nádrže Tomášovce. V obci Tomášovce sa obe ramená spájajú, z pravej strany priberá dva prítoky pritekajúce od obce Gregorova Vieska (Ľubetník, bezmenný), sprava priberá prítok vznikajúci severovýchodne od obce Halič a Krivánsky potok vstupuje na územie obce Vidiná.

Preteká okrajom intravilánu obce a následne vteká na katastrálne územie mesta Lučenec, kde preteká miestnymi časťami Opatová a Malá Ves. Vzápätí sa stáča na juh, na juhovýchodnom okraji intravilánu mesta priberá sprava svoj najvodnatejší a najdlhší prítok, Tuhársky potok. Pri osade Béter sa stáča na juhovýchod (178,5 m n. m.), preteká močaristým územím, pričom oba brehy obopína (až k ústiu) ochranná hrádza, následne juhovýchodne od obce Mikušovce priberá ľavostrannú Slatinku (172,4 m n. m.) a napokon severozápadne od obce Trebeľovce sa v nadmorskej výške okolo 171 m n. m., priamo oproti sútoku s Babským potokom, vlieva do Ipľa.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-22]. Dostupné online.
  2. Krivánsky potok. In: Zoznam osobitne chránených častí prírody SR [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-22]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť