Slnečný čas je čas určovaný zdanlivým pohybom Slnka vzhľadom na pozorovateľa na Zemi a daný hodinovým uhlom Slnka.

Pravý slnečný čas sa meria pohybom pravého Slnka. Je to nerovnomerná časomiera. Pravý slnečný čas ukazujú slnečné hodiny.

Stredný slnečný čas sa meria pomocou fiktívneho telesa stredného Slnka. Stredné Slnko sa pohybuje rovnomerne po rovníku a stredný slnečný čas je daný jeho hodinovým uhlom t + 12 h. Tento čas sa používa v bežnom živote a jeho základnou jednotkou je stredný slnečný deň. Pásmový čas je definovaný stredným slnečným časom stredného poludníka daného pásma, v našom pásme (pásmo 15° východne od základného alebo greenwichského poludníka) stredný poludník prechádza Jindřichovým Hradcom. Miestny stredný slnečný čas je uhlová vzdialenosť (v časovej miere) stredného Slnka od miestneho polud­níka. Rozdiel medzi stredným a pravým slnečným časom sa nazýva časová rovnica.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.