Smerník môže byť:

 • všeobecne: bod, na ktorý sa smeruje (napr. smerník lietadla, magnetický smerník)[1]
 • vo vojenstve:
  • horizontálny uhol meraný v smere hodinových ručičiek od referenčného smeru k danému smeru, synonymá: azimut, orientovaný uhol, odmer,[2][3] pozri azimut (vojenstvo)
  • vojak plniaci úlohy vojenskej poriadkovej služby,[4] napr. určujúci smer,[1] pozri smerník (vojenstvo)
 • vo výpočtovej technike: premenná, ktorej hodnotou je pamäťová adresa, synonymum: ukazovateľ, angl. pointer,[5][6] pozri ukazovateľ (informatika)
 • hovorovo: orientačný stĺp so smerovými šípkami alebo podobným značením[7]

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. a b Peciar, Štefan, ed. (1964), „smerník“, Slovník slovenského jazyka, IV. S – U (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
 2. „bearing1 / azimut / azimut; orientovaný uhol; smerník; odmer“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2017 (vyd. December 2017), str. 115 
 3. Porovnaj: Vallo, Dušan; et al. (2004), „SMERNÍK“, Vojenský terminologický a výkladový slovník, [Bratislava]: Ing. Igor Kvasnica, str. 185, ISBN 80-89018-63-7 . „vodorovný uhol, ktorý zviera sever kilometrovej siete a daný smer meraný v smere pohybu hodinových ručičiek a vyjadrený v dieloch.“
 4. Logistika : Názvoslovná norma 50 0001, Trenčín: Ozbrojené sily Slovenskej republiky, 1997 . Zdroj: Vallo, Dušan; et al. (2004), „SMERNÍK“, Vojenský terminologický a výkladový slovník, [Bratislava]: Ing. Igor Kvasnica, str. 185, ISBN 80-89018-63-7 
 5. Stehlíková, Irena (1971), „Ustaľovanie terminológie počítača a spracovania dát“, Kultúra slova (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied) 5 (2): 52, https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1971/2/ks1971-2.lq.pdf#page=21, dost. 2019-08-30 
 6. „Prednáška 12“, Programovanie (2) v Jave, [Bratislava]: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, 2018 (vyd. 2018-11-12) 
 7. Pozri napr.: Vojčiniak, Jozef (2018), „Smerník v parku vydržal pár dní“, Piešťanský denník, 2018-06-12, https://www.piestanskydennik.sk/2018/06/12/smernik-v-parku-vydrzal-par-dni/, dost. 2019-08-30 
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.