Spaľovňa je technologické zariadenie slúžiace na spaľovanie odpadu. Spaľovne možno rozlíšiť na základe toho, či spaľujú odpad samostatne alebo s prímesou ušľachtilejšieho paliva, podľa toho, či využívajú energiu uvoľnenú pri spaľovacom procese na výrobu tepla alebo elektrickej energie, alebo podľa toho, či spaľujú nebezpečné, komunálne, či ďalšie druhy odpadu.

Budova spaľovne odpadu v Bratislave

Spaľovne na Slovensku

upraviť

Na Slovensku sa v roku 2019 nachádzali dve veľké spaľovne (kapacita nad 2 tony za hodinu) komunálneho odpadu v Bratislave (kapacita 32,7 t/hod) a v Košiciach (10 t/hod) a jedna na spaľovanie priemyselného odpadu v areáli Slovnaftu.[1]

Medzi menšie spaľovne (do 2 ton za hodinu) sa zaraďovala jedna spaľovňa komunálneho odpadu (FCC Kysucké Nové Mesto), 6 spaľovní nemocničného odpadu (nemocnice Bojnice, Bratislava, Martin, Myjava, Nitra, Trenčín), 4 priemyselného odpadu (Duslo Šaľa, Light Stabilizers Strážske, Fecupral Prešov, Archív SB Liptovský Mikuláš) a jedna kafiléria (VAS Mojšova Lúčka).[1]

Medzi spaľovňami sa na území Slovenska nachádzalo aj 6 zariadení na spoluspaľovanie odpadov, ktoré sa podieľajú na procese výroby cementu alebo inej priemyselnej výrobe (CRH Rohožník a Turňa nad Bodvou, Carmeuse Košice-Šaca, Cemmac Horné Srnie, Považská cementáreň Ladce, Mondi SCP Ružomberok).[1]

Referencie

upraviť
  1. a b c Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov r. 2019 [online]. MPŽPRR SR, rev. 2020-05-27, [cit. 2021-09-29]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Spaľovňa