Spacelab je vesmírne laboratórium, ktoré skonštruovala Európska kozmická agentúra (ESA). Do vesmíru ho vynášal americký raketoplán vo svojom nákladovom priestore. Počas celého letu bolo laboratórium v nákladovom priestore družicového stupňa raketoplánu a bolo od raketoplánu závislé (napr. ohľadom energetických zdrojov). Nebolo preto schopné, na rozdiel od Skylabu, lietať na obežnej dráhe Zeme samostatne.

Spacelab tvoria dve pretlakové laboratóriá, v ktorých astronauti robia mikrogravitačné experimenty, a tri nehermetizované laboratóriá nazývané externé plošiny. Spacelab mal buď pretlakové moduly, alebo vonkajšie plošiny, alebo ich kombináciu. Posádka spala v prednej časti orbitera a na prácu v pretlakových moduloch sa presunula cez prechodový tunel. Laboratórium sa považuje za najvýznamnejší medzinárodný projekt západnej kozmonautiky.

Prvý let Spacelabu sa uskutočnil 22. marca 1982 pri misii STS-3. Išlo o prototyp montážnej plošiny Spacelabu. Prvé experimenty vo vesmíre však boli vykonané až v roku 1983, pri lete STS-9. Celkove absolvovali rôzne modifikácie Spacelabu 29 letov, posledný v roku 2001 (STS-104).

Spacelab nebol prvou orbitálnou vesmírnou stanicou. Jeho predchodcom bol od roku 1973 objemnejší a ťažší Skylab. Vôbec prvým vesmírnym laboratóriom bol ruský Saľut 1 vypustený v roku 1971.

Nákres Spacelabu

upraviť
 
Opis
  1. prechodový tunel medzi orbiterom a Spacelabom
  2. úchytky k nákladovému priestoru
  3. úchytky na nohy
  4. experimentálna jednotka
  5. pretlakové moduly
  6. vonkajšia plošina
  7. infračervený ďalekohľad
  8. prístroj na výskum magnetického poľa Zeme
  9. nákladový priestor orbitera
  10. zadná stena prednej časti orbitera

Misie Spacelabu

upraviť

(nezapočítavajú sa lety prototypov)