Spolková cesta (nem. Bundesstraße) je druh cesty v Nemecku a Rakúsku, obdoba cesty I. triedy na Slovensku. Spolkové cesty majú význam pre medzinárodnú, ale i vnútroštátnu dopravu.

Označenie spolkovej cesty v Nemecku
Označenie spolkovej cesty v Rakúsku

Označenie upraviť

V Nemecku sa spolkové cesty označujú predponou B a príslušným číslom komunikácie (jedno až tri čísla), prípadne žltou tabuľkou s čiernymi číslami. V Rakúsku sa označujú takisto ako v Nemecku, avšak tabuľky sú modrej farby s bielymi číslami.

Pozri aj upraviť