Zoznam spolkových ciest v Nemecku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam spolkových ciest v Nemecku.

Legenda upraviť

    Existujúca spolková cesta
    Cesta s týmto číslom už neexistuje, pretože bola rozšírená na diaľnicu
    Cesta už nie je spolkovou cestou, pretože z dôvodu existencie blízkej paralelnej diaľnice bola degradovaná na cestu nižšej kategórie (napr. Landesstraße)
    Číslo je neobsadené (napr. po zmene čísla niektorej z ciest)
    Spolková cesta v pláne alebo vo výstavbe

Zoznam upraviť

B 1 – B 100 upraviť

B 1
B 1a
B 2
B 2 R
B 2a
B 3
B 3n
B 4
B 4 R
B 4f
B 5 B 6
B 6n
B 7
B 7a
B 8 B 9 B 10
B 11
B 11a
B 12
B 12n
B 13
B 13n
B 14 B 15
B 15n
B 16
B 16a
B 16n
B 17 B 18
B 18a
B 19 B 20
B 21 B 22 B 23 B 24 B 25 B 26
B 26a
B 27
B 27a
B 28
B 28a
B 29 B 30
B 31
B 31a
B 32 B 33
B 33a
B 34 B 35 B 36 B 37 B 38
B 38a
B 39 B 40
B 40a
B 41 B 42 B 43
B 43a
B 44 B 45 B 46 B 47
B 47a
B 47n
B 48 B 49 B 50
B 51 B 52 B 53 B 54
B 54n
B 55
B 55a
B 56
B 56n
B 57 B 58 B 59 B 60
B 61
B 61n
B 62
B 62n
B 63 B 64 B 65 B 66
B 66n
B 67
B 67n
B 68 B 69 B 70
B 71
B 71n
B 72
B 72a
B 73 B 74
B 74n
B 75 B 76 B 77   B 79 B 80
B 81 B 82 B 83 B 84 B 85 B 86 B 87 B 88 B 89 B 90
B 91 B 92 B 93 B 94 B 95 B 96
B 96a
B 96b
B 96n
B 97 B 98 B 99 B 100

B 101 – B 200 upraviť

Čísla od 101 po 200 nie sú v súčasnosti všetky využité. Čísla od 123 po 125 a od 158 do 165 mali do roku 1945 bývalé ríšske cesty v Zadnom Pomoransku (dnes súčasť Poľska) a číslami od 126 do 144 sa v minulosti označovali cesty vo Východnom Prusku (dnes súčasť Poľska a Ruska).

B 101 B 102 B 103 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 B 109 B 110
B 111 B 112
B 112n
B 113 B 115 B 117
B 122
B 131n
B 156
B 156a
B 158
B 158a
B 160
B 166 B 167 B 168 B 169 B 170
B 171 B 172
B 172a
B 172b
B 173 B 174 B 175
B 175n
B 176 B 177 B 178
B 178n
B 179 B 180
B 181 B 182 B 183
B 183a
B 184 B 185 B 186 B 187
B 187a
B 188 B 189
B 189n
B 190
B 190n
B 191 B 192 B 193 B 194 B 195 B 196
B 196a
B 197 B 198 B 199 B 200

B 201 – B 300 upraviť

B 201 B 202 B 203 B 204 B 205 B 206 B 207 B 208 B 209 B 210
B 211 B 212
B 212n
B 213 B 214 B 215 B 216 B 217 B 218 B 219 B 220
B 221 B 222 B 223 B 224 B 225 B 226 B 227
B 227n
B 228 B 229 B 230
B 231 B 232 B 233 B 234 B 235 B 236 B 237 B 238 B 239 B 240
B 241 B 242 B 243
B 243a
B 244 B 245
B 245a
B 246
B 246a
B 247 B 248
B 248a
B 249 B 250
B 251 B 252 B 253 B 254 B 255 B 256 B 257 B 258 B 259 B 260
B 261 B 262 B 263 B 264 B 265 B 266 B 267 B 268 B 269 B 270
B 271 B 272 B 273 B 274 B 275 B 276 B 277
B 277a
B 278 B 279 B 280
B 281
B 281a
B 282 B 283 B 284 B 285 B 286 B 287 B 288 B 289
B 289n
B 290
B 291 B 292 B 293 B 294 B 295 B 296 B 297 B 298 B 299
B 299a
B 300

B 301 – B 400 upraviť

B 301 B 302 B 303 B 304 B 305 B 306 B 307 B 308 B 309 B 310
B 311 B 312 B 313 B 314 B 315 B 316 B 317 B 318 B 319 B 320
B 321 B 322 B 323 B 324 B 326 B 327
B 340
B 378
B 388
B 399 B 400

B 401 – B 500 upraviť

B 401 B 402 B 403 B 404 B 405 B 406 B 407 B 408 B 409 B 410
B 411 B 412 B 413 B 414 B 415 B 416 B 417 B 418 B 419 B 420
B 421 B 422 B 423 B 424 B 425 B 426 B 427 B 428 B 429 B 430
B 431 B 432 B 433 B 434 B 435 B 436 B 437 B 438 B 439 B 440
B 441 B 442 B 443 B 444 B 445 B 446 B 447 B 448 B 449 B 450
B 451 B 452 B 453 B 454 B 455 B 456 B 457 B 458 B 459 B 460
B 461 B 462 B 463 B 464 B 465 B 466
B 466a
B 467 B 468 B 469 B 470
B 471 B 472 B 473 B 474
B 474n
B 475
B 475n
B 476 B 477 B 478 B 479 B 480
B 481 B 482 B 483 B 484 B 485 B 486 B 487 B 488 B 489 B 490
B 491 B 492 B 493 B 494 B 495 B 496 B 497 B 498 B 499 B 500

B 501 – B 588 upraviť

B 501 B 502 B 503 B 504 B 505 B 506 B 507 B 508 B 509 B 510
B 511 B 512 B 513 B 514 B 515
B 515n
B 516 B 517 B 518 B 519 B 520
B 521 B 522 B 523 B 524 B 525 B 528 B 530
B 532 B 533 B 535
B 588

B 611 upraviť

Spolková cesta 611 je v súčasnosti v štádiu plánovania.

B 611

B 999 upraviť

Spolková cesta B 999 je zatiaľ len projektové číslovanie plánovanej cesty.

B 999

B E – B Z upraviť

Písmenami EZ sa označovali cesty v Západnom Berlíne.

B E
B R B S B Z