Spolková cesta 2 R (Nemecko)

Spolková cesta 2 R (nem. Bundesstraße 2 R, Münchener Mittlerer Ring, resp. skrátene B 2 R) je 28 km dlhá spolková cesta v nemeckom Bavorsku, ktorá plní funkciu tzv. mníchovského stredného okruhu. Vo svojej juhozápadnej časti je súčasťou európskej cesty 54.

Spolková cesta 2 R (Nemecko)
Spolková cesta 2 R (Nemecko)

Spolková cesta (B) 2 R
B 2 R
B 2 R
Základné údaje 
Celková dĺžka 28 km 
v prevádzke 28 km
Štát Nemecko Nemecko
Spolková krajina Bavorsko 
Richard-Strauss-Tunnel v Mníchove
Richard-Strauss-Tunnel v Mníchove
Richard-Strauss-Tunnel v Mníchove

Pôvodne bola plánovaná ako diaľnica A999 a bola vybudovaná v štvorprúdovom šírkovom profile. Obsahuje však aj úrovňové križovania, ktoré znemožňujú jej zaradenie do diaľničnej siete.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť