Stereochémia

Stereochémia je časť chémie, zaoberajúca sa priestorovým usporiadaním atómov v chemických zlúčeninách. Priekopníkmi stereochémie boli Louis Pasteur, Jacobus Henricus van ’t Hoff a Hans Fischer.

V závislosti od rozloženia atómov v priestore, môže látka s tým istým sumárnym chemickým vzorcom, nadobúdať diametrálne odlišné chemické a fyzikálne vlastnosti.