Názvom steroid sa označujú polycyklické lipidy zie od cyklopentánoperhydrofenantrénovej kostry, ktorá pozostáva z fenantrénu, ku ktorému je prikondenzovaný pentánový kruh. Rôzne steroidy sa líšia funkčnými skupinami pripojenými k týmto kruhom. Steroidy sú biologicky aktívne zlúčeniny a v rastlinných a živočíšnych bunkách bolo identifikovaných niekoľko stoviek steroidov. V živých organizmoch majú štruktúrnu a regulačnú funkciu.

Cholesterol ako typický steroid.

Vo fyziológii človeka a v medicíne sú najvýznamnejšími steroidmi cholesterol, steroidné hormóny a ich prekurzory a metabolity.

RozdelenieUpraviť

Steroidy sa delia do rôznych nesystematických skupín podľa biologickej funkcie

Mechanizmus pôsobeniaUpraviť

Steroidy účinkujú tak, že sa naviažu na špecifické receptorové proteíny na povrchu bunky. Naviazanie hormónu na receptor má za následok zmenu v transkripcii génov a zmenu bunkového metabolizmu.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Steroid