Transkripcia (genetika)

Transkripcia je proces, pri ktorom sa genetická informácia obsiahnutá v DNA prepisuje do poradia nukleotidov v RNA; jeho výsledkom je syntéza RNA. Transkripcia prebieha podľa rovnakých princípov ako replikácia, teda párovaním komplementárnych báz. Vždy sa prepisuje iba jedno vlákno DNA. Transkripcia je prvým krokom proteosyntézy.

Fázy transkripcie

upraviť
  1. Iniciácia – naviazanie transkripčných faktorov a RNA-polymerázy na promótor
  2. Elongácia – RNA-polymeráza sa posúva po DNA v smere 5'- 3' a syntetizuje RNA polynukleotid.
  3. Terminácia – RNA polymeráza spolu s novonasyntetizovaným reťazcom RNA a transkripčnými faktormi disociuje z templátu DNA.

Regulácia transkripcie

upraviť

Negatívna regulácia – sa uskutočňuje naviazaním represora na operátor, čím sa zabráni, aby RNA-polymeráza iniciovala transkripciu z promótora.

Pozitívna regulácia – naviazaním pozitívneho regulačného signálu na promótor sa zvýši hladina transkripcie.