Stohový potok je potok v Malej Fatre. Pramení na prudkom severnom svahu Stohu, v NPR Rozsutec kde vzniká spojením viacerých vetiev. Koryto potoka je v tomto mieste tvorené hrubou vrstvou nestabilných skál. Odtiaľ tečie smerom na severozápad cez osadu Štefanová. Tu priberá niekoľko menších ľavostranných prítokov. Tok smeruje cez Novú dolinu, ktorá je súčasťou Vrátnej doliny a následne sa vlieva do Varínky.

  • Malá Fatra - Vrátna, Letná turistická mapa 1:50 000, Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec, 2000