Streptomycín

chemická zlúčenina

Streptomycín je antibiotikum patriace do skupiny aminoglykosidov. Známy je najmä tým, že bol prvým účinným liekom proti tuberkulóze. Je produktom baktérie Streptomyces griseus.

Štruktúrny vzorec streptomycínu.

Mechanizmus účinku upraviť

Streptomycín zastavuje rast baktérií blokovaním proteosyntézy. Viaže sa na 30S podjednotku bakteriálnych ribozómov a bráni tak iniciácii syntézy bielkovinových reťazcov. Ribozómy ľudských buniek majú odlišnú štruktúru a streptomycín ich neovplyvňuje, môže však pôsobiť ototoxicky.

Spôsob užitia upraviť

Streptomycín sa nedá užiť perorálne (vo forme tabliet), musí sa podať priamo do organizmu vo forme vnútrosvalovej injekcie.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Streptomycín