Strukturbericht (notácia)

Strukturbericht je (sčasti) systematická metóda notácie určená na špecifikáciu kryštálových štruktúr. Názov je odvodený od rovnomenného časopisu, v ktorom sa táto notácia používa.

Za základným symbolom nasleduje niekoľko ďalších buď písmen alebo čísel, pričom môžu, ale nemusia byť v indexe. Nie je to tak systematický druh označovania ako Pearsonov symbol, ale na rozdiel od Pearsonovho symbolu opisuje konkrétnu štruktúru (nie však minerál). Rovnakú štruktúru môže mať viac minerálov (tie sa potom odlišujú druhom atómov, nie však kryštalickou štruktúrou).

Výnimkou systému (z historických dôvodov) je štruktúra A15, ktorá nie je štruktúrou kryštálu jedného prvku (ako to inak vyžaduje systém, pozri základné symboly). Ide o Cr3Si.

Základné symbolyUpraviť

Pod pojmom zliatiny sa v tomto prípade rozumejú také, ktoré majú usporiadanú štruktúru - teda majú vlastnú mriežku (mólové obsahy prvkov musia teda byť v stechiometrickom pomere). Napr. AuCu vytvára usporiadanú štruktúru L10, ktorú si je možné predstaviť tak, že rohy plošne centrovanej priestorovej mriežky sú zaplnené prvkom Au, tak isto stredy dvoch náprotivných stien, ostatné 4 steny majú atóm Cu. Samozrejme pojem molekula stráca v mriežke zmysel, teda napr. NaCl, kde každý atóm Na má 6 susedných rovnako vzdialených atómov Cl. Nemá teda zmysel hovoriť: …s ktorým tvorí molekulu. Tým sa teda stráca aj rozdiel medzi usporiadanou zliatinou a zlúčeninou.

Príklady notácieUpraviť

Strukturbericht Opis mriežky Pearsonov symbol Príklad
Aa Tetragonálna priestorovo centrovaná tI2 α-Pa
Ab Tetragonálna primitívna tP30 β-U
Ac Ortorombická oP8 α-Np
Ad Tetragonálna tP4 β-Np
Af Hexagonálna hP1 γHgSn6-10, Si
A1 Monoklinická mP32 βSe
A1 Kubická plošne centrovaná cF4 γFe
A2 Kubická priestorovo centrovaná cI2 wolfrám
A3 Hexagonálna tesne usporiadaná hP2 mangán
A4 Diamantová cF8 diamant
A6 Tetragonálna priestorovo centrovaná tI2 indium
A9 Grafitická hexagonálna hP4 grafit

Externé odkazyUpraviť