Struna

rozlišovacia stránka

Struna môže byť:

  • natiahnuté pružné vlákno vydávajúce pri rozochvení tón,[1][2][3] pozri struna (hudba)
  • pružná súčiastka strojov z prútov alebo nosníkov, ktorá pri svojej pružnej deformácii umožňuje svojim vhodným tvarom a materiálom akumulovať deformačnú energiu, pružina, pero, pozri pružina
  • vo fyzike: hypotetický elementárny objekt, o ktorom sa v niektorých modeloch postuluje, že predstavuje skutočnú podstatu toho, čo pozorujeme ako subatomárne častice, a ktorý je tvorený z rýchlo sa točiacej nehmotnej jednorozmernej entity s dynamickými vlastnosťami analgickými vlastnostiam flexibilnej elastickej struny,[4] pozri struna (fyzika)
  • v športe: prvok výpletu tenisovej rakety,[5] pozri pod tenisová raketa
  • priezvisko, pozri Struna (priezvisko), napr.:

Referencie

upraviť
  1. „struna“, Malá československá encyklopedie, V. Pom – S, Praha: Academia, 1987, str. 907 
  2. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „struna“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: Veda, str. 717, ISBN 80-224-0750-X 
  3. Peciar, Štefan, ed. (1964), „struna“, Slovník slovenského jazyka, IV. S – U (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo SAV, str. 308 
  4. „string“, The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0, Oxford; New York, NY: Oxford University Press, c1992, ISBN 9780199563838 
  5. Perútka, Jaromír (1982), Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu, Bratislava: Obzor, str. 579 

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.