Sviatosť kňazstva

Sviatosť kňazstva, alebo Sviatosť posvätenia kňazstva, najnovšie Sviatosť posvätného stavu [1] je jedna zo siedmich sviatostí katolíckej cirkvi, pravoslávnej cirkvi, anglikánskej cirkvi, starokatolíckej cirkvi a Cirkvi československej husitskej. Na Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok) sa v katolíckej cirkvi pripomína ustanovenie Oltárnej sviatosti a služobného kňazstva [2][3].

NázovUpraviť

Kedysi bola nazývaná v slovenčine „sviatosť kňazstva“, avšak slovenský preklad najnovšieho Katechizmu Katolíckej cirkvi uprednostnil názov sviatosti: Sviatosť posvätného stavu. Latinsky sa nazýva: sacramentum ordinis - teda sviatosť vysviacky.

Štruktúra sviatostiUpraviť

Vo sviatosti posvätného stavu rozlišujeme tri stupne:

  • diakonát
  • presbyterát (kňaz) - gr. presbyteros: starší, v latinčine sa pužíva aj termín sacerdos, t. j. "svätý, ktorého si povolal/pomazal Pán"
  • episkopát (biskup) - gr. episkopos: dozorca

Diakon je ustanovený na službu, kňaz a biskup majú služobné kňazstvo. Ustanovení boli na službu podľa Sk 6, 1 - 7.

ReferencieUpraviť

Externé odkazyUpraviť


Sviatosti (Rímskokatolícka cirkev)
Sviatosť krstu | Sviatosť birmovania | Oltárna sviatosť | Sviatosť zmierenia | Sviatosť pomazania chorých | Sviatosť kňazstva | Sviatosť manželstva