Sviatosť zmierenia (sa volá aj Svätá spoveď, Sviatosť pokánia, Sväté tajomstvo spovede, Sviatosť svätej spovede, Sviatosť odpustenia, Sviatosť obrátenia, lat. confessio) je sviatosť, počas ktorej sa penitent (kajúcnik) vyznáva zo svojich ľahkých a ťažkých hriechov kňazovi[1] alebo biskupovi prostredníctvom tzv. ušnej spovede alebo súkromnej, individuálnej spovede.

Na základe vyznania hriechov a ich ľútosti spravidla dostáva rozhrešenie ako znak ich odpustenia. Rozhrešenie nemusí penitent dostať v špecifických prípadoch, o ktorých hovorí Kódex kánonického práva, resp. Kódex kánonov východných cirkví. Po vyznaní hriechov kňaz kajúcnika poučí a uloží mu epitímiu (kánon, pokutu) - skutok kajúcnosti, ktorý má vykonať. Je to istá forma duchovnej terapie, ktorá má pomôcť človeku napredovať v duchovnom živote, uzdraviť zranenia spôsobené hriechom a zároveň je to prejav kajúcnosti a vďačnosti voči Bohu. Epitímia môže byť aj úsilím aspoň čiastočne vynahradiť dôsledky spáchaných hriechov konaním dobra. Kňaz udeľuje odpustenie v mene Božom. V katolíckej a pravoslávnej cirkvi je spoveď jednou zo siedmich sviatostí[2]. Všeobecné rozhrešenie je možné len za úzko vymedzených podmienok.

V gréckokatolíckej cirkvi sa má spoveď konať pred analojom, na ktorom je ikona Krista a evanjeliár (alebo kríž a evanjeliár). Kňaz nie je vnímaný ako sudca, ale ako príhovorca a lekár. Cieľom spovede je duchovné vyslobodenie a uzdravenie celého človeka, nielen právna anulácia viny a zodpovednosti za zlé skutky.

Spovedné tajomstvo upraviť

Spovedné tajomstvo je dôležité pri každej spovedi. Čo povie penitent pri spovedi je prísne tajné, dôverné. Kňaz nesmie zo spovede nikomu nič prezradiť. Porušenie spovedného tajomstva by hrozilo až exkomunikáciou z Cirkvi samotným skutkom (latae sententiae). Takisto aj kajúcnik musí zachovať spovedné tajomstvo. Aj iný veriaci, ktorý mohol započuť spovedné tajomstvo je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa nedopatrením dozvedel zo spovede kajúcnika[3][4][5].

Zdroje upraviť

  1. Lucián Mária Bogucki, OFMConv. Hanbiť sa pred Bohom je milosť [online]. Katolícke noviny, 2021-08-05. Dostupné online.
  2. kpt. Mgr. Juraj Malý. KKC 1428-1470 [online]. Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, 2012-11-10. Dostupné online.
  3. ICDr. Juraj Kamas, PhD.. Porušenie spovedného tajomstva a s tým súvisiace tresty [online]. časopis Tribunál. Dostupné online.
  4. História noriem týkajúcich sa najťažších deliktov [online]. vatican.va. Dostupné online.
  5. Kardinál Mauro Piacenza, najvyšší penitenciár Mons. Krzysztof Nykiel, regens. Neporušiteľnosť spovedného tajomstva - plné znenie Nóty Apoštolskej penitenciárie [online]. vatican.va, 2019-08-18. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť


Sviatosti (Rímskokatolícka cirkev)
Sviatosť krstu | Sviatosť birmovania | Oltárna sviatosť | Sviatosť zmierenia | Sviatosť pomazania chorých | Sviatosť kňazstva | Sviatosť manželstva