Anglikanizmus

Anglikanizmus alebo anglikánstvo je kresťanský protestantský smer ktorý má korene jak v katolíckej, tak v protestantskej tradícii (má v sebe prvky západného a východného kresťanstva ako aj katolicizmu a protestantizmu). Zhaŕňa vierouku anglickej štátnej cirkvi nazývanej Anglikánska cirkev a jej dcérskych cirkví po celom svete.

Logo Anglikánskeho zväzu cirkví

Anglikánstvo verí v jedného Boha v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Prameň viery je Biblia, Tradícia a rozum. Hlavné zásady obsahuje Apoštolské, Nicejsko-carihradské, Atanaziánske vyznanie, 39 článkov a Kniha Verejných modlitieb (Book of Common prayer). Vysluhujú sedem sviatostí: krst, Eucharistiu, birmovanie, spoveď, kňazstvo, manželstvo a pomazanie chorých. Príjmanie je pod obomi spôsobmi a spoveď ušná aj všeobecná. Nemodlia sa „k svätým“ ale „so svätými“ a v spoločenstve s nimi.

Anglikánske cirkviUpraviť

Anglikánske cirkvi sú po väčšine združené v Anglikánskom zväze cirkví. Anglikánska cirkev v Anglicku je „matkou“ a „hlavu“ všetkých anglikánskych cirkví po celom svete.

Anglikánska cirkev na Slovensku nepôsobí. Na Slovensku ale misíjne pôsobí česká Starokatolícka cirkev pod názvom Starokatolícka delegatúra Utrechtskej únie na Slovensku (farnosti má v Bratislave a Trnave). Anglikánsky zväz cirkví a Utrechtská únia starokatolíckych cirkví sú v plnom sviatostnom spoločenstve a liturgicky aj dogmaticky sú si veľmi podobný.

Pozri ajUpraviť