Anglikanizmus

Anglikanizmus alebo anglikánstvo je kresťanský, protestantský smer, ktorý má korene tak v katolíckej, tak v protestantskej tradícii. Zahŕňa náboženstvo anglickej štátnej cirkvi nazývanej Anglikánska cirkev a náboženstvo jej dcérskych cirkví po celom svete. Tieto dcérske cirkvi sú vo veľkej väčšine prípadov dnes združené v zväze nazývanom Anglikánsky zväz cirkví (alebo Anglikánske spoločenstvo), ale inak majú vlastnú jurisdikciu.

Modlitebná kniha Book of Common Prayer z roku 1596