Telefónny hovor

základná telekomunikačná služba poskytovaná telefónnou sieťou

Telefónny hovor je základná telekomunikačná služba poskytovaná telefónnou sieťou. Ide o obojsmernú hlasovú komunikáciu spravidla medzi dvoma účastníkmi prostredníctvom telefónnej siete za pomoci telefónneho prístroja.

Analógový systém Upraviť

Bežný analógový signál hovoru s frekvenčným pásmom 300 – 3400 Hz je prenášaný účastníckym vedením priamo do telefónnej ústredne. Až do nasadenia telefónnych voličov prebiehalo spájanie hovorov ručne. Neskôr boli hovory spájané automatickými, najprv elektromechanickými a neskôr elektronickými ústredňami.

Digitálny systém Upraviť

Pozri aj: ISDN

Hovor na ISDN linke je telefónom digitalizovaný (8000 osembitových vzoriek za sekundu) a prenášaný pomocou PCM do telefónnej ústredne. Aj v prípade digitálneho systému ISDN sa pre prenos hovoru používa technológia prepojovanie okruhov.

4kaMobilné siete Upraviť

Pozri aj: 4ka

Mobilný telefón vykonáva kompresiu akustického signálu, odovzdáva ho pomocou rádiových vĺn na najbližšiu základňovú stanicu, ktorá prostredníctvom mobilného prepojovacieho centra (MSC) zabezpečuje komunikáciu s vybraným účastníkom v ľubovoľnej telefónnej sieti.

VoIP Upraviť

Pozri aj: VoIP

VoIP umožňuje prenos digitalizovaného hlasu pomocou paketov rodiny protokolov TCP/IP prostredníctvom Internete alebo iné počítačové siete.

Signalizácia Upraviť

Signalizácia má v závislosti na dostupnosti volaného účastníka dve podoby:

  • Volaný účastník je nedostupný:
Prihlásenie volajúceho (zopnutie telekomunikačného okruhu po zdvihnutí slúchadla) – Identifikácia volajúceho – Generovanie oznamovacieho tónu – Voľba čísla volaného – Vyhľadanie spojenia – Generovanie obsadzovacieho tónu
  • Volaný účastník je dostupný:
Prihlásenie volajúceho (zopnutie telekomunikačného okruhu po zdvihnutí slúchadla) – Identifikácia volajúceho – Generovanie oznamovacieho tónu – Voľba čísla volaného – Vyhľadanie spojenia – Generovanie vyzváňacieho signálu pre oboch účastníkov (volajúci počuje vyzváňací tón v slúchadle, volaný počuje zvoniť telefón) – Prihlásenie volaného – Spojenie hovoru

Volajúci účastník môže navyše (vlastné ak telefón s multifrekvenčnou voľbou) pomocou svojho telefónneho prístroja ovládať napr. Hlasové automaty na strane volaného.

Štatistika Upraviť

30% mobilných telefónnych hovorov trvá 70 – 100 sekúnd.

Referencie Upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Telefonní hovor na českej Wikipédii.