Tepelný vodič je látka, ktorá dobre vedie teplo, tzn. má vysokú tepelnú vodivosť.

Veličina, ktorá umožňuje porovnanie látok podľa tepelnej vodivosti, sa nazýva súčiniteľ tepelnej vodivosti. Tepelné vodiče majú veľký súčiniteľ tepelnej vodivosti.

Opakom tepelného vodiča je tepelný izolant.

Z bežných látok sú dobrými vodičmi tepla predovšetkým kovy.

Najlepšími vodičmi tepla sú striebro, meď, hliník, wolfrám, mosadz.

Pozri aj

upraviť