Teplota spaľovania

(Presmerované z Teplota plameňa)

Teplota spaľovania[1][2] (iné názvy: spaľovacia teplota[2], teplota plameňa[1][3], teplota horenia[3][4]) je teplota spalín dosiahnutá pri spaľovaní paliva. Závisí od výhrevnosti a množstva paliva, privádzaného vzduchu, miery vyhorenia paliva a množstva a zloženia spalín. Rastie spolu so spaľovacím teplom.[1]

Adiabatická teplota spaľovaniaUpraviť

Ak ignorujeme stratu tepla do okolia (t.j. do stien ohniska) a disociáciu spalín (resp. vodnej pary a oxidu uhličitého), nazýva sa teplota spaľovania adiabatická (alebo teoretická) teplota spaľovania (alebo horenia alebo plameňa) alebo teplota nechladeného plameňa.[1][3]

Tabuľka adiabatických teplôt spaľovania pre vybrané látky vo vzduchu a v kyslíku za normálnych podmnienok.[5]

látka so vzduchom °C s kyslíkom °C
acetylén C2H2 2334 3724
bután C4H10 1973 3588
etylalkohol 1965 3457
vodík H2 2210 3200
metán CH4 1963 3680
drevo 1980
hliník Al 3732
antracit 2180 3500

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. a b c d teplota hoření. In: Technický slovník naučný T-Ž. Praha, Bratislava. 1964. S. 51
  2. a b Nemecko-slovenský technický slovník 2. Diel M-Z. Bratislava: Alfa, 1993, S. 946
  3. a b c teplota hoření. In: Technický naučný slovník T-Ž. Praha, Bratislava. 1964. S. 51
  4. teplota hoření. In: Malá československá encyklopedie
  5. engineeringtoolbox - tabuľky - angl.