Téthys (mytológia)

(Presmerované z Tethys (mytológia))

Téthys (iné názvy: Tethys, Tethyda, Tetys, Tetyda, Tétys; gr. Τηθύς - Téthys, lat. Tethys) je v gréckej mytológii jedna z Titanov, dcéra Urana a Gaie, manželka Okeana. S Okeanom mala mnoho potomkov - všetky rieky a potoky, ktoré ústia do mora. Ich celkový počet nie je v antických ani neskorších zdrojoch uvádzaný.

Tethys vyobrazená na rímskej mozaike
Pozor na zámenu s nymfou Thetis.

Iné projekty upraviť