Tetrahydrotiofén

chemická zlúčenina

Tetrahydrotiofén, tiofán alebo THT (C4H8S) je organická zlúčenina síry s veľmi silným zápachom. Patrí medzi sírne heterocyklické zlúčeniny. Je prchavá, bezfarebná kvapalina intenzívne nepríjemného zápachu. Používa sa na odorizovanie (vytvorenie špecifického pachu) zemného plynu, ktorý je inak bez zápachu.

Stavba zlúčeniny.

Pripravuje sa reakciou 1,4-butándiolu alebo tetrahydrofuránu so sírovodíkom. Reakcie takýchto parných fáz prebiehajú za katalýzy pomocou hliníka alebo iných kyslých katalyzátorov.