Miešaný spevácky zbor Tirnavia vznikol v roku 1988 pri príležitosti 750. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnave.

Tirnavia

Zakladateľom zboru je PaedDr. Gabriel Kalapoš. V rokoch 2003 až 2011 bol dirigentom Andrej Rapant. Súčasnou dirigentkou zboru je Zuzana Holičková. Z historického názvu mesta je odvodený aj názov zboru. Spevácky zbor Tirnavia svojím vznikom a existenciou potvrdzuje bohatú tradíciu zborového spevu v meste Trnava. Repertoár zboru obsahuje diela od renesancie až po súčasné zborové kompozície. Zahŕňa aj úpravy slovenských ľudových piesní, vianočné koledy a černošské spirituály. Tirnavia usporiada počas roka asi 20 koncertov a vystúpení doma i v zahraničí.

Počas doterajšej existencie zbor realizoval štyri CD – prvé spolu so speváckym zborom Cantica nova z Trnavy (1997), druhé so zameraním na slovenskú zborovú tvorbu 20. storočia (2004). V roku 2007 vyšlo nové vianočné CD s názvom "Vianoce s Tirnaviou". Tirnavia príležitostne spolupracuje s Trnavským komorným orchestrom, s ktorým uviedli výber z diel Mesiáš od G.F.Händela, Gloria od A. Vivaldiho, G. Faurého, M. Sch. – Trnavského, L. Vierna a i. Spolupracovala s viacerými poprednými slovenskými a zahraničnými dirigentmi (Leoš Svárovský, Oskar Rózsa, Anton Popovič, Braňo Kostka, Marián Lejava, Rastislav Štúr, Pavol Tužinský) a orchestrami (Komorný orchester Opery SND, Slovenský filharmonický orchester, Žilinský komorný orchester, Trnavský komorný orchester a i). Takisto sa pravidelne zúčastňuje domácich a zahraničných súťaží speváckych zborov.

Najvýznamnejšie výsledky zboru z posledného obdobia:

Zbor súťažne vystupoval v Taliansku, Španielsku, Švajčiarsku, Poľsku, Maďarsku, Česku a i.

Od roku 2004 vystupuje Tirnavia pravidelne na záverečnom koncerte festivalu Trnavské organové dni, kde uvádza rôzne vokálno-inštrumentálne diela svetových skladateľov. Okrem toho zbor koncertuje pravidelne v Rakúsku a Česku.

V marci roku 2008 Tirnavia opäť účinkovala v programe OTO 2007, najprestížnejšej ankete o osobnosť televíznej obrazovky. Na pódiu vystúpila pod vedením Antona Popoviča spolu s Petrom Dvorským a Adrianou Kučerovou so skladbou The Show Must Go On z muzikálu Moulin Rouge. V roku 2012 zbor uviedol dielo Franza LisztaVia Crucis v rámci Trnavskej hudobnej jari, v Trenčianskych Tepliciach a Bratislave sa predstavil s omšou Stanislava Šurina – Missa Tirnaviensis v spolupráci so Slovenskou filharmóniou. Zbor tiež vystúpil na odovzdávaní cien Nadácie Tatrabanky v spolupráci s Braňom Kostkom. V roku 2013 uviedol v Bratislave, v Dóme Sv. Martina dve diela Pavla Kršku, Te Deum ako absolventský koncert dirigentky Zuzany Holičkovej a v rámci osláv 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, vo svetovej premiére Oratórium Cyril a Metod.

Externé odkazy

upraviť