Transparentná splátka

Transparentná splátka je splátka hypotekárneho alebo iného úveru, pri ktorej o zmene výšky splátky nerozhoduje banka, ale zmena je priamo naviazaná na vývoj medzibankovej úrokovej sadzby.

Pri hypotekárnych úveroch alebo iných úveroch ručených nehnuteľnosťou banky ponúkajú klientom úrokové sadzby, ktoré sú fixované na určité obdobie (najčastejšie 1,2,3,5,10 rokov). Tieto sadzby sú počas obdobia fixácie nemenné a po ukončení doby fixácie má právo banka sadzbu zmeniť. Niektoré banky však ponúkajú klientom aj transparetné splátky. Transparentná splátka je splátka, ktorá sa mení priamo v závislosti od medzibankovej úrokovej sadzby (napríklad EURIBOR, ktorý sa mení v pravidelných intervaloch).

ZdrojUpraviť