Tranzícia (rod)

Tranzícia je „proces vyjadrenia vlastnej rodovej identity.“[1]

ČastiUpraviť

Môže zahŕňať sociálnu časť (napríklad: coming out, zmena rodu pri adresovaní seba, zmena obliekania), medicínsku časť (napríklad: užívanie hormónov, operatívne zákroky) a právnu časť (zmena údajov v dokumentoch).[1]

Proces tranzícieUpraviť

SlovenskoUpraviť

Podľa portálu Slovensko.sk síce proces tranzície nie je právne definovaný, ale portál uvádza niekoľko krokov[2]:

  • Stanovenie diagnózy lekárom/lekárkou podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb
  • „Proces rozhodovania a vyslovenie súhlasu osoby so začatím terapeutického procesu“
  • „real life experience, real life test – osoba začne žiť v role opačného pohlavia“
  • hormonálna terapia (môže predchádzať real life experience a real life testu)
  • „operačný zákrok odstránenie maternice a vaječníkov u žien a odstránenie semenníkov u mužov“
  • „rekonštrukcia hrudníka a genitálna rekonštrukcia“ (dobrovoľný krok)
  • „úradné potvrdenie zmeny pohlavia – vydanie nových dokladov“

Slovenský právny poriadok neumožňuje manželstvo ani registrované partnerstvo osobám rovnakého pohlavia. Ak je osoba pred tranzíciou v manželskom stave, „poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zvyčajne trvajú na tom, aby sa osoba rozviedla“. Po právnom uznaní tranzície však osoba môže uzavrieť manželstvo ženy a muža.[2]

Iné štátyUpraviť

Od 1. januára 2022 je možné vo Švajčiarsku zmeniť rod bez hormonálnej terapie, medicínskej diagnózy či hodnotenia alebo iných byrokratických krokov. Írsko, Belgicko, Portugalsko a Nórsko patria medzi Európske štáty s rovnakými podmienkami. Dánsko, Grécko a Francúzsko patria medzi štáty kde nie sú nutné medicínske precedúry vrátane operácie, sterilizácie a psychiatrického hodnotenia. Majú však ďalšie podmienky.[3]

ReferencieUpraviť

  1. a b Slovník [online]. TransFúzia, [cit. 2021-12-28]. Dostupné online.
  2. a b Ústredný portál verejnej správy [online]. slovensko.sk, [cit. 2021-12-28]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť