Triacylglycerol

(Presmerované z Triglycerid)

Triacylglyceroly alebo (staršie) triglyceridy alebo hovorovo tuky sú druh lipidov, presnejšie sú to estery glycerolu a (najmä vyšších) mastných kyselín, ktoré sa nachádzajú v živočíšnych tkanivách (zásobný tuk) a rastlinných pletivách (plodoch a semenách). V užšom zmysle sa ako tuk označuje len triacylglycerol, ktorý je tuhý (t. j. obsahujúci veľký podiel nasýtených mastných kyselín) pri izbovej teplote, a/alebo len živočíšny tuk.

Chemická charakteristika upraviť

Triacylglyceroly sa vyskytujú voľné alebo viazané na bielkoviny, sacharidy a sú previazané značným počtom lipofilných látok (napr. sterolov, terpénov, fosfolipidov, vitamínov).

Čím viac nenasýtených kyselín triacylglycerol obsahuje, tým je menej tuhý a viac mazľavý až tekutý (tekutý tuk sa volá aj olej).

Tuky v priemysle upraviť

Na Slovensku je najvýznamnejšou olejninou repka olejná. Tuky sa získavajú roztápaním (masť, loj), lisovaním a extrakciou. Dôležitým tukovými výrobkami sú oleje a emulgované tuky (margaríny).

Tukový priemysel vyrába napr. mastné kyseliny, glycerol, mydlá, detergenty atď.

Rozdelenie tukov upraviť

Podľa pôvodu:

  • rastlinné
  • živočíšne

Podľa fyzikálnych vlastností:

  • tuhé (loje)
  • mazľavé (maslo, masť)
  • kvapalné (oleje)

Zdroj upraviť