Tropopauza je prechodná vrstva medzi troposférou a stratosférou s priemernou hrúbkou asi 2 km.

Oblaky typu cirus

Zastavuje sa v nej pokles teploty s výškou a klesá vertikálny gradient teplôt na 0,2 °C. Do t. vystupujú najvyššie riasové oblaky (cirus). Priemerná teplota nad pólmi v zime je asi -65 °C, v lete asi -45 °C a nad rovníkom po celý rok 70 °C.