Uhliská (prítok Bratkovčíka)

Uhliskápotok na Orave, na území mesta Trstená a v marginálnom rozsahu i na území obce Liesek v okrese Tvrdošín.[1] Je to ľavostranný prítok Bratkovčíka. Meria 2,6 km a je tokom VI. rádu.

Uhliská
prameň
Štát Slovensko Slovensko
kraj Žilinský kraj
Okres Tvrdošín
Obec Trstená
prameň Trstená
 - poloha Kuhajdová (vrch)
 - výška 686 m
 - súradnice 49°22′39″S 19°39′43″V / 49,3775°S 19,6619°V / 49.3775; 19.6619
Ústie Bratkovčík
 - poloha Trstená
 - výška 624 m
 - súradnice 49°22′22″S 19°37′49″V / 49,3727°S 19,6304°V / 49.3727; 19.6304
Dĺžka 2,6 km
Rád toku VI.
Hydrologický identifikátor 4-21-04-9385
poloha ústia
poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v geomorfologickom celku Oravská kotlina, v nadmorskej výške 686 m n. m. vo vzdialenosti 3 km na sever od vrchu Kuhajdová s 673 m n. m., na území obce Liesek v jej poľnohospodárskom extraviláne 200 m od hranice medzi obcou Liesek a mestom Trstená, severovýchodovýchodne od intravilánu mesta Trstená v okrese Tvrdošín.[2][3]

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie západným smerom a po krátkom 200 m úseku územím obce Liesek preteká v 680 m n. m. cez hranicu medzi obcou Liesek a mestom Trstená na územie mesta Trstená, preteká zmiešaným poľnohospodárskym a z menšej časti aj lesným extravilánom územím mesta Trstená západným smerom, stáča sa na juhozápadozápad a tento smer si zachováva až do svojho ústia, svojim pravým brehom obteká vrch a les s názvom Uhlisko a pole s názvom Uhliská, v poľnohospodárskom extraviláne mesta Trstená v nadmorskej výške 624 m n. m. ústi ako ľavostranný prítok do Bratkovčíka, ktorý ďalej ústi do Oravice. Potok Uhliská nemá prítoky.[4]

Pôvod názvu upraviť

Hydronymum Uhliská na území mesta Trstená má pôvod v charakteristickom výskyte miesta, kde sa pálilo drevné uhlie označovaného ako uhliská. Výsledkom tejto motivácie pomenovania je dnešný názov poľa Uhliská v priestore extravilánu mesta Trstená, úpätím ktorého v svojej dolnej časti toku potok preteká. Z názvu poľa Uhliská bolo prenesením názvu na iný topografický objekt utvorené jednoslovné hydronymum ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä v hydronymii.[5][6]

Názov vodného toku Uhliská bol štandardizovaný v roku 1976.[7][8] V priestore slovenskej hydronymie hydronymum Uhliská sú jedinečným hydronymom (jún 2022).

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-06-16]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [1] [cit. 2022-06-10]
  3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 12, 119, 173. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  4. Priebeh vodného toku Uhliská v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-06-10].
  5. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  6. Milan Majtán; Kazimierz Rymut. Hydronymia povodia Oravy. 1.. vyd. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2006. 205 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 80-224-0906-5. S. 132.
  7. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.06.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 155. Bratislava 1977. 79-008-76 (individualizačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  8. Geografické názvy okresu Dolný Kubín A37. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, GK-1048/1994 z 18.4.1994. 95 s. S. 56, 86. Bratislava 1994. ISBN 80-85672-15-4.