Valaiský oceán tiež Severný penninický oceán bol oceanický sedimentačný priestor, tvoriaci oblasť s oceánskou kôrou, nachádzajúcu sa v oblasti medzi Európskou platformou a časťami Iberskej mikroplatne, v oblasti Álp tvorenej Briançonnaiským mikrokontinentom. Patril do sústavy alpínskej západnej tethýdy.

Geológia Álp
Alpy
Alpy
Tektonické superjednotky
Helvétska zóna
Penninická zóna
Austroalpínska zóna
Južné Alpy
Petrografia
Bündnerské bridliceflyšmolasa
Geologické jednotky
Periadriatická líniaMasív Aar-Gotthardtroska Dent BlancheEngadinské oknoFlyšová zónaGiudicárska líniaGrauwackenzoneokno Vysokých TaurMolasová panvaPenninický násunIvreská zónaLepontinské anitiklinóruimRechnitzké oknoRhônsko-simplonská línia
Paleogeografické termíny
Valaiský oceán
Briançonnaiský mikrokontinent
Piemontsko-ligurský oceán
Apulská platňa
Pozri aj Geovedný portál

Valaiský oceán je pomenovaný podľa švajčiarskeho kantónu Valais, kde boli jeho horniny po prvýkrát definované.

Tektonický vývoj

upraviť

Po rozpade Pangey v priebehu druhohôr došlo k postupnému vzďaľovaniu platní Južnej Ameriky, Eurázie a Severnej Ameriky. Rozpad kontinentálnej kôry a rifting však nie je proces, ktorý prebieha pozdĺž jasnej línie. Na južnom okraji Európskej platformy tvoriacej šelf Piemontského oceánu sa začala oddeľovať aj časť Iberskej mikroplatne. V západnej časti vznikajúceho riftu bola mikroplatňa oddelená v oblasti dnešného Biskajského zálivu, vo východnej časti sa medzi Briançonnaiskou eleváciou a Európskou platňou začal vytvárať Valaiský oceán. Ďalej na východ, na konci Briançonnaiskej elevácie sa oceán spájal s južnou vetvou penninika, ktorú tvoril Piemontsko-ligurský oceán[1].

Počas kriedy sa však osamostatnená Africká platňa začala pohybovať na severovýchod, pričom došlo ku kolízii s radom menších platní, ktoré sa nachádzali v jej predpolí. Valaiský oceán bol stlačený medzi Európsku platformu a Apulskú platňu a začal subdukovať. Spolu s ním došlo k subdukcii východného pásu Iberskej mikroplatne, tvoreného Briançonnaiským mikrokontinentom. Tento proces bol jednou z fáz vzniku Álp. V západnej časti nedošlo k subdukcii, pretože Iberská platňa sa voči približujúcim platniam pohybovala pozdĺž transformných zlomov, tieto pohyby mali za následok vznik Pyrenejí. Oceán celkom zanikol v priebehu terciéru[2].

Fragmenty valaiskej oceánskej kôry boli na niektorých miestach exhumované, dnes ich možno pozorovať ako ofiolity Alpského penninika.

Referencie

upraviť
  1. Zacher, W., Lupu, M., 1998 The Oceanfloor Puzzle of the Alpine-Carpathian Orogenic Belt Jahrbuch der Geologischen Bundesantalt, s. 97 – 106
  2. http://www.dinodata.org Archivované 2007-09-29 na Wayback Machine prístup 18.7.2008

Ďalšie zdroje

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Valais ocean na anglickej Wikipédii.