Valencia

rozlišovacia stránka

Valencia môže byť:

A) Názov:

Pozri aj:

B) Pojem

  • všeobecne:
    • platnosť, objektívna hodnota a podobne
    • schopnosť spájať sa, viazať sa s časťami niečoho, s jednotkami a podobne
  • v chémii: iný názov pre mocenstvo
  • v matematike (tiež „valentnosť“):
  • v jazykovede: schopnosť slovies (menej často prídavných mien a podst. mien) spájať sa v kontexte so slovami určitého významového alebo gramatického typu, pozri valencia (jazykoveda)
  • v topologickej psychológii K. Lewina: individuálna významnosť (hodnota) určitého objektu psychológie poľa pokiaľ ide o dynamiku potrieb daného jedinca, pozri Lewinova valencia
  • v ekológii:

Pozri aj:

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.