Viceprezident je činiteľ výkonnej moci v rôznych štátoch alebo v niektorých krajinách zástupca firmy, ktorý je v ich hierarchii nižšie ako prezident .

Viceprezident ako činiteľ výkonnej moci

upraviť

Prvotnou politickou úlohou viceprezidenta je zastupovanie prezidenta v situáciách, kedy tento nemôže vykonávať svoje právomoci. Viceprezident sa obvykle stáva prezidentom v prípade úmrtia alebo rezignácie prezidenta. Môže byť volený (spolu s prezidentom alebo osobitne) alebo menovaný. Obvykle je v tejto funkcii iba jedna osoba. Najznámejšou výnimkou je Írsko, kde orgánom vykonávajúcim jeho funkcie je tzv. Prezidentská komisia. V niektorých krajinách je viceprezident aj predsedom obvykle hornej komory zákonodarného zboru, ako napr. v Argentíne, Uruguaji alebo USA. Predseda hornej komory zákonodarného zboru je viceprezidentom de facto aj v Nemecku, Poľsku a Francúzsku. V Rusku jeho funkcie plní predseda vlády.

Viceprezident ako zástupca obchodnej spoločnosti

upraviť

V obchodných spoločnostiach používajúcich tento titul je zväčša menovaná viac ako jedna osoba do funkcie viceprezidenta. Každý viceprezident zodpovedá za konkrétnu oblasť pôsobenia obchodnej spoločnosti (napr. financie, výskum a vývoj a pod.). Viceprezidenti sú obvykle podriadení prezidentovi alebo výkonnému riaditeľovi obchodnej spoločnosti. Niekedy nie sú jednotliví viceprezidenti na rovnakej hierarchickej úrovni.