Vinič (rozlišovacia stránka)

Vinič môže byť:

ZdrojeUpraviť

  1. vinič. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok V v-ž. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. 848 s. Dostupné online. S. 101.
  2. vinič. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 835.
  3. PALKOVIČ, Konštantín. Vinohradníctvo a vinárstvo. Kultúra slova, 1984, roč. 18, čís. 10, s. 359 – 360. Dostupné online [cit. 2019-09-04].
  4. winič. In: BERNOLÁK, A.: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.