Voľby do Národného zhromaždenia 1920

Voľby do Národného zhromaždenia republiky Česko-slovenskej v roku 1920 boli parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnili po vzniku Česko-Slovenska. Volilo sa do oboch komôr parlamentu: snemovne a senátu. Voľby do poslaneckej snemovne sa uskutočnili 18. apríla 1920 a do senátu 25. apríla 1920. Voľby neprebehli na celom území štátu. Nevolilo sa na území Tešínska, Oravy a Spiša, kde sa mal pôvodne uskutočniť plebiscit, ako aj na území Podkarpatskej Rusi.[1]

Voľby do Národného zhromaždenia 1920
Voľby do Národného zhromaždenia 1920
Štát Česko-Slovensko
Druhparlamentné voľby
OrgánNárodné zhromaždenie republiky Česko-slovenskej
Dátum18. apríla 1920 a 25. apríla 1920
Platné hlasy6 198 148
Počet strán22
Poradie volieb
Poradie1. voľby do Národného zhromaždenia
1920 1925 Nástupca

Po prvýkrát sa volilo podľa všeobecného, tajného, rovného a priameho hlasovania, ako aj podľa zásady pomerného princípu a viazaných kandidátnych listín. Pri voľbe do poslaneckej snemovne bola veková hranica pre aktívne volebné právo stanovená 21. rok života a pasívne volebné právo 45. rok života. V prípade senátu bola veková hranica posunutá na 26. rok pri aktívnom volebnom práve a 45. rok pri pasívnom volebnom práve.[1]

Územie republiky bolo v prípade volieb do poslaneckej snemovne rozdelené do 23 volebných krajov a v prípade volieb do senátu do 13 volebných krajov. V oboch členeniach sa kraje označovali rímskymi číslicami (I - XXIII a I - XIII).[1]

Celoštátne výsledky volieb do poslaneckej snemovne

upraviť
Poradie Strana/koalícia Získané hlasy % Získané

mandáty

1. Česko-slovenská sociálnodemokratická strana robotnícka (ČSSD) 1 590 284 25,66 74
2. Česko-slovenská strana ľudová - Slovenská ľudová strana (ČSL-SĽS) 699 459 11,28 33
3. Nemecká soc.-dem. strana robotnícka (DSDAP) 689 201 11,12 31
4. Republikánska strana čs. vidieka a Domoviny (RSZML) 602 743 9,72 28
5. Česko-slovenská strana socialistická (ČSS) 500 455 8,07 24
6. Česko-slovenská národná demokracia (ČND) 387 426 6,25 19
7. Nemecké volebné spoločenstvo 328 351 5,30 15
8. Slovenská národná a roľnícka strana (SNaRS) 241 881 3,90 12
9. Zväz poľnohospodárov (BdL) 241 723 3,90 11
10. Nemecká kresťansko-sociálna strana ľudová (DCHS) 212 999 3,44 10
11. Maďarsko-nemecká kresťansko-sociálna strana (MNK-SS) 139 246 2,25 5
12. Česko-slovenská živnostensko-obchodnícka strana stredostavovská (ČSŽOSS) 122 660 1,98 6
13. Maďarsko-nemecká sociálnodemokratická strana (MNSDS) 108 926 1,76 4
14. Nemecká demokratická strana slobody (DDFP) 105 418 1,70 5
15. Židovská strana (ŽS) 79 908 1,29 0
16. Socialistická strana čs. pracujúceho ľudu (SSČSPĽ) 58 572 0,94 3
17. Strana maloroľníkov, domkárov a živnostníkov (SMDŽ) 42 756 0,69 0
18. Maďarská roľnícka strana (MRS) 26 464 0,43 1
19. Nemecká slobodná sociálna strana (DSFP) 7 629 0,12 0
20. Nezávislá strana malého ľudu (NSMĽ) 5 251 0,08 0
21. Maďarská národná strana (MNS) 4 774 0,08 0
22. Slovanská sociálna strana (SSS) 2 022 0,03 0
Spolu 6 198 148 100,0 281
Zdroj[2]

Výsledky v jednotlivých krajinách

upraviť
Strana/koalícia Čechy Morava

a Sliezsko

Slovensko
Získané hlasy Získané

mandáty

Získané hlasy Získané

mandáty

Získané hlasy Získané

mandáty

ČSSD 762 092 (22,33 %) 318 087 (21,99 %) 510 341 (35,05 %) 22
ČSL-SĽS 191 844 (5,62 %) 272 489 (18,84 %) 235 389 (17,55 %) 12
DSDAP 551 909 (16,17 %) 137 680 (9,52 %) - -
RSZML 424 236 (1243 %) 179 382 (12,40 %) - -
ČSS 381 367 (11,18 %) 89 890 (6,21 %) 29 564 (2,20 %) 1
ČND 298 054 (8,73 %) 89 498 (6,19 %) - -
DNP+DNSAP 224 751 (6,58 %) 103 984 (7,19 %) -
SNaRS - - - - 242 045 (18,05 %) 12
BdL 216 528 (6,35 %) 25 219 (1,74 %) - -
DCHS 115 130 (3,37 %) 97 783 (6,76 %) - -
MNK-SS - - - - 139 246 (10,39 %) 5
ČSŽOSS 80 757 (2,37 %) 42 056 (2,91 %) - -
MNSDS - - 108 926 (8,09 %) 4
DDFP 45 640 (1,34 %) 59 809 (4,14 %) - -
ŽS - - 15 024 (1,04 %) - 45 217 (3,37 %) -
SSČSPĽ 43 098 (1,26 %) 15 482 (1,07 %) -
SMDŽ 42 670 (1,25 %) -
MRS - - - - 26 464 (1,98 %) 1
DSFP 7 629 (0,22 %) - - - - -
NSMĽ 5 251 (0,15 %) - - - - -
MNS - - - - 4 774 (0,31 %) -
SSS 2 022 (0,06 %) - - - - -
Spolu 3 412 452 1 446 389 1 341 191 57

Pozri aj

upraviť

Zoznam zvolených poslancov za Slovensko v parlamentných voľbách v roku 1920

Zoznam zvolených senátorov za Slovensko v parlamentných voľbách v roku 1920

Referencie

upraviť
  1. a b c Národní shromáždění republiky československé v prvém desítiletí. Prvé. vyd. Praha : Předsednictvo poslanecké sněmovny a předsednictvo senátu, 1928. S. 123.
  2. Statistická příručka republiky Československé. Prvé. vyd. Praha : Státní úřad statistický, 1920. S. 102.