Zoznam zvolených senátorov za Slovensko v parlamentných voľbách v roku 1920

V prvých parlamentných voľbách v roku 1920, ktoré sa konali v Česko-Slovensku, bolo do jej hornej komory, senátu, zvolených 29 senátorov v rámci 4 volebných krajov, ktoré zaberali územie dnešného Slovenska. Na rozdiel od poslaneckej snemovne, kde bolo pasívne volebné právo od 30. roku života, do senátu mohol byť zvolený občan, ktorý v deň volieb dosiahol 45. rok života.[1]

Zvolení senátori upraviť

Stranícke zloženie senátorov
senátor strana volebný kraj povolanie bydlisko vek v deň volieb
Juraj Babka ČSSD IX škol. inšpektor Banská Bystrica 51
Ján Blaho ČSSD VIII domkár Mošovce 46
Ján Duchaj SNaRS XI roľník Blatnica 51
Matúš Dula SNaRS VIII správca sporiteľne Turč. Sv. Martin 73
Juraj Ďurčanský SĽS VIII roľník Rajec 47
István Hangos MNK-SS XI maloroľník Nové Zámky 51
Václav Chlumecký ČSSD IX redaktor Podbrezová 58
Jozef Cholek ČSSD VIII tajomník Bratislava 46
Alexander Dráb ČSSD XI kníhtlačiar Košice 46
Karel Endlicher ČSSD VIII maliar Trnava 51
Štefan Kada ČSSD VIII obuvnícky majster Žilina 54
Július Klimko SĽS X lesný radca Sloľnohrad 49
Ferenc Koperniczký MNK-SS XI prepošt Bratislava 69
Ján Kovalik SĽS IX profesor Žilina 58
Mathias Krepenhofer MNSDS XI rootník Matejovce 51
Milutin Križko SNaRS X statkár Michalovce 49
Jurko Lažo ČSSD X roľník Vyšný Svidník 52
Teodor Matuščák ČSSD X železničný zriadenec Prešov 47
Pavel Mudroch ČSSD VIII domkár Sotina 48
Ján Mudroň SĽS VIII advokát Turč. Sv. Martin 54
František Richard Osvald SĽS VIII gen. arcibiskup. vikár Trnava 74
František Poliak ČSSD IX úradník Sandry 48
Šimon Roháček SNaRS XI kníhtlačiar Modra 46
Ján Ružiak SNaRS IX advokát Lipt. Sv. Mikuláš 70
Karl Eugen Schmidt MNK-SS XI hlavný dekan Bratislava 54
Antal Svraka MNSDS XI tajomník Bratislava 46
Jaroslav Vlček SNaRS VIII správca Matice slovenskej Turč. Sv. Martin 60
Theodor Walló SĽS IX veľkoobchodník Zvolen 58
František Zimák ČSSD XI redaktor Bratislava 47

Zmeny v zložení senátorov v priebehu volebného obdobia upraviť

 • 28.03.1920 (šte pred konaním volieb) zomrel István Hangos (MNKSS); na jeho miesto nastúpil Josef Ficza (MNKSS), ktorý počas celého volebného obdobia zotrval ako nezaradený senátor
 • 26.05.1920:
  • senátor Matúš Dula (SNaRS) vstúpil do senátorského klubu Česko-slovenskej národnej demokracie (ČND)
  • senátor Ferencz Koperniczky (MNK-SS) vstúpil do senátorského klubu Nemeckej kresť.-soc. strany ľudovej (DCHS)
  • senátor Mathias Krepenhofer (MNSDS) vstúpil do senátorského klubu ČSSD
  • senátor Karl Eugen Schmidt (MNK-SS) vstúpil do senátorského klubu Nemeckej národnej strany (DNP)
  • senátor Antal Svraka (MNSDS) vstúpil do senátorského klubu ČSSD
 • 11.05.1921 – sa vzdal mandátu senátor František Richard Osvald; na jeho miesto 11.05.1921 nastúpil senátor Jozef Barinka (SĽS)
 • november 1921 – slovenskí senátori zvolení za ČSL Jozef Barinka, Juraj Ďurčanský, Július Klimko, Ján Kovalik, Ján Mudroň a Teodor Walló vystúpili zo spoločného klubu a vytvorili si vlastný senátorský klub SĽS
 • 1921 – do novovytvoreného senátorského klubu KSČ vstúpili traja senátori z ČSSD Alexander Dráb, Václav Chlumecký, Teodor Matuščák a senátor Antal Svraka (MNSDS)
 • 28.12.1921 – zomrel senátor Ján Ružiak (SNaRS); na jeho miesto 17.01.1922 nastúpil senátor Samo Daxner[2]
 • 30.09.1924 z klubu ČSSD vystúpil senátor Mathias Krepenhofer a prestúpil do klubu Nemeckej soc.-dem. strany robotníckej (DSDAP)
 • 30.09.1925 senátor Jurko Lažo vystúpil z klubu ČSSD

Zloženie slovenských senátorov na konci volebného obdobia v novembri 1925: upraviť

 • ČSSD - 8: Babka, Blaho, Endlicher, Cholek, Kada, Mudroch, Poliak a Zimák
 • SĽS - 6: Barinka, Ďurčanský, Klimko, Kovalik, Mudroň a Walló
 • RSZML - 5: Daxner, Duchaj, Križko, Roháček a Vlček
 • KSČ - 4: Dráb, Chlumecký, Matuščák a Svraka
 • ČND - 1: Dula
 • DCHS - 1: Koperniczky
 • DNP - 1: Schmidt
 • DSDAP - 1: Krepenhofer
 • mimo klub - 2: Ficza, Lažo

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

 1. NASKE, MILOSLAV A PENÍŽEK, JOSEF. Národní shromáždění republiky Československé: poslanecká sněmovna - senát, národní výbor, revoluční národní shromáždění. Jičín : https://ndk.cz/uuid/uuid:0effb720-39ba-11e8-8142-005056827e51, 1924.
 2. Národné zhromaždenie (1920 - 1925) [online]. Spoločná Česko - Slovenská digitálna parlamentná knižnica, [cit. 2022-04-17]. Dostupné online.