Vojenské ústredie

Vojenské ústredie alebo Vojenské ústredie Slovenskej národnej rady bola utajená / paralelná veliteľská štruktúra na Veliteľstve pozemného vojska v Banskej Bystrici s vedomím exilového prezidenta ČSR E. Beneša vybudovaná plukovníkom J. Golianom a jeho dôverníkmi na konšpiratívne organizovanie príprav povstania proti režimu Slovenského štátu. [1]

Velitelia Vojenského ústrediaUpraviť

  • od apríla 1944 plukovník Golian

Ďalší členoviaUpraviť

  • A. Cyprich, dôstojník z povolania
  • M. Ferjenčík, dôstojník z povolania
  • J. Marko, dôstojník z povolania
  • J. Nosko, dôstojník z povolania
  • M. Polák, záložný dôstojník
  • M. Vesel [1]

Práca Vojenského ústrediaUpraviť

Ústredie vybudovalo konšpiratívnu sieť vo vojenských posádkach, vykonávalo utajené logistické operácie na zaistenie a sústredenie zásob, pripravovalo operačné plány a spolupracovalo s civilnými ilegálnymi zložkami a orgánmi odboja - najmä so SNR, s partizánskym hnutím a so spravodajskými skupinami vojenských orgánov tzv. Dočasného štátneho zriadenia v Londýne. Po prevzatí kontroly nad Veliteľstvom pozemného vojska vydal 29.8.1944 večer veliteľ Vojenského ústredia J. Golian konšpirujúcim vojenským veliteľom dohovorený signál/heslo "Začnite s vysťahovaním" na začatie vojenských povstaleckých aktivít na celom území Slovenska. Táto udalosť sa pokladá za dátum vypuknutia Slovenského národného povstania. [1]

ReferencieUpraviť

  1. a b c ŠÚTOVEC, Milan. Politické Slovensko : encyklopedická príručka : aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti. 1. slov. vyd. Bratislava : SLOVART, 2019. 487 s. ISBN 978-80-556-3894-2. S. 449.