Vojtech Cmarko

Vojtech Cmarko (* 12. august 1914, Bojnice – † 19. máj 1990, Banská Bystrica) bol slovenský lekár, riaditeľ nemocnice, hygienik. Jeden zo zakladateľov hygienickej služby na Slovensku, venoval sa najmä problematike životného prostredia.

Vojtech Cmarko
slovenský lekár
slovenský lekár
Narodenie12. august 1914
Bojnice
Úmrtie19. máj 1990 (75 rokov)
Banská Bystrica

ŽivotopisUpraviť

V rokoch 1927 až 1935 absolvoval štúdium na reálnom gymnáziu v Prievidzi. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v roku 1941 pracoval ako asistent na Ústave farmakológie LF SU v Bratislave. V rokoch 1942 až 1944 bol počas základnej prezenčnej služby na východnom fronte. Po vypuknutí SNP sa stal jeho účastníkom, pôsobil v bojovej skupine Muráň 4 a posádke Zvolen.

Po skončení vojny pracoval krátky čas ako sekundárny lekár v nemocnici v Banskej Bystrici a v rokoch 1945 až 1952 ako obvodný lekár v Lednických Rovniach. Od roku 1953 do roku 1959 bol závodným lekárom v Gumárňach Púchov, kde zároveň od roku 1955 zastával funkciu okresného hygienika. V roku 1959 bol menovaný do funkcie krajského hygienika v Žiline. Po zlúčení krajov bol najskôr poverený, neskôr menovaný do funkcie krajského hygienika v Banskej Bystrici, ktorú vykonával od roku 1961 až do roku 1979, kedy odišiel do dôchodku.

Z pozície krajského hygienika venoval svoju pozornosť predovšetkým ochrane a tvorbe životného prostredia. Začal skúmať stav znečistenia životného prostredia aktuálnymi chemickými škodlivinami, ako fluór, arzén, antimón, pesticídy a ďalšie. Medzi prvými sa pokúsil v rozsiahlej štúdii prehodnotiť dopad znečisteného ovzdušia na zdravotný stav a chorobnosť detskej a dospelej populácie v okolí veľkej elektrárne. Výsledky publikoval v odbornej tlači. Rovnako aj svojich spolupracovníkov viedol k aktívnej činnosti vo výskume a v Slovenskej hygienickej spoločnosti.

VyznamenaniaUpraviť

 • štátne vyznamenanie „ Za obetavú prácu pre socializmus“
 • titul „ zaslúžilý lekár“

Publikačná činnosťUpraviť

 1. Cmarko, Vojtech.: Budovanie hygienickej služby v Stredoslovenskom kraji a úspechy, na ktorých sa hygienická služba od jej vytvorenia podieľala. In: Československá hygiena. - ISSN 0009-0573. - Roč. 22, č. 9 (1977), s. 438-458.
 2. Bardoděj, Zdeněk - Barla, J. - Cmarko, Vojtech - Kittnar, O. - Kliment, T. - Rejlková, V.:Hodnota a použití expozičních testů. 16. Fluoridy v moči. In: Československá hygiena. - ISSN 0009-0573. - Roč. 22, č. 2 (1977), s. 49-58.
 3. Cmarko, Vojtech - Rosival, Ladislav - Szokolay, Alexander - Uhnák, Ján - Arbetová, D.: Expozícia človeka DDT a izomérom BHC v Nížinnej a podhorskej oblasti Slovenska. In: Československá hygiena. - ISSN 0009-0573. - Roč. 20, č. 4 (1975), s. 188-193.
 4. Medvedová, H. - Cmarko, Vojtech.: Niektoré výsledky sledovania chorobnosti 0-15 ročných detí v oblasti znečistenej priemyselnými exhalátmi. In: Československá hygiena. - ISSN 0009-0573. - Roč. 19, č. 3 (1974), s. 142-148.
 5. Cmarko, Vojtech - Wokounová, D. - Tichý, Lubomír.: Účast hygienických stanic na doškolování. In: Československá hygiena. - ISSN 0009-0573. - Roč. 18, č. 10 (1973), s. 472-474.
 6. Bencko, Vladimír - Cmarko, Vojtech - Palan, Š.: Dynamika kumulácie arzénu v tkanivách králikov exponovaných v oblasti závodu ENO. In: Československá hygiena. - ISSN 0009-0573. - Roč. 13, č. 1 (1968), s. 18-22.
 7. Cmarko, Vojtech. Problematika arzénových exhalácií v okolí elektrárne Nováky. In: Bratislavské lekárske listy. - ISSN 0006-9248; 1336-0345. - Roč. 1, č. 9 (1963), s. 559.
 8. Cmarko, Vojtech.: Postavenie obvodného lekára v ochrane zdravia obyvateľstva. In: Bratislavské lekárske listy. - ISSN 0006-9248; 1336-0345. - Roč. 43/1, č. 6, s. 361-362.
 9. Cmarko, Vojtech.: [Hygienic problems of arsenic exhalations of ENO plants]. In: Československá hygiena. - ISSN 0009-0573. - Roč. 8, júl (1963), s. 359-363.

LiteratúraUpraviť

 • Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice 1255 – 2000
 • GEIST, Tomáš. Významné životné jubileum MUDr. Vojtecha Cmarku - bývalého krajského hygienika Stredoslovenského kraja a riaditeľa KHS v Banskej Bystrici. In: Československá hygiena. 1990, roč. 35, č. 2, s. 126. ISSN 0009-0573.
 • STRMEŇ, F. MUDr. Vojtech Cmarko - šesťdesiaťročný. In: Československá hygiena. 1974, Roč. 19, č. 10, s. 498. ISSN: 0009-0573.

Externé odkazyUpraviť