Volúta (latinsky volutum = zvinutý) je špirálovitý motív rôznych sústav výzdoby. Tento motív je v architektúre využívaný od praveku v mnohých rôznych formách, polohách a spôsoboch umiestnenia. Najčastejšie sa využíval v zostave hlavíc, palmiet a ánt v iónskom stĺpovom slohu a korintskom stĺpovom slohu a v zostave volútového štítu.

Volutové konzoly

Využitie volút v jednotlivých slohoch

upraviť

Iónsky stĺpový sloh (antika)

upraviť

Volúta je charakteristickým prvkom hlavíc stĺpov tohto slohu.

Korintský stĺpový sloh (antika)

upraviť

Volúty sú súčasťou zložitých hlavíc stĺpov tohto slohu. Voluty tvoria na týchto hlaviciach najmä rohové články zvinujúce sa pod doskou abakusu, k týmto štyrom rohovým volútam pristupujú často ďalšie vrazené volúty.

Volutový ornament (neskorá renesancia)

upraviť

Objavuje sa vo vrcholnej renesancii od polovice 16. storočia (po roku 1570) v nizozemskom a nemeckom manierizme (Florisov štýl) na fasádach radníc meštianskych domov v oblasti rieky Vezery (odtiaľ vezerská renesancia).

Volútový štít (renesancia, barok)

upraviť

Dynamický domový štít, typický pre obdobie baroka a rokoka. Volúty sa tu využívali na vyriešenie prechodu medzi zvislými a vodorovnými časťami stavby.

Volúty v svetovej architektúre

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Voluta na českej Wikipédii.