Vstrekovanie komprimovaného plynného paliva

Vstrekovanie komprimovaného plynného paliva je spôsob prípravy zmesi vznetových motorov na plynné palivá. Plynné palivo je stlačené na vysoký tlak 4 až 8 MPa (niekedy 20 až 25 MPa), a pomocou vstrekovačov sa vstrekuje priamo do stlačeného čistého vzduchu vo valci motora. Vstrekovací sytém je podobný pneumatickému vstrekovaniu kvapalného paliva (nafty). Na stláčanie plynu sa používajú dvoj- až štvorstupňové kompresory.

VýhodyUpraviť

Oproti zmiešavaniu plynného paliva so vzduchom ešte pred nasávaním do valca má vstrekovanie nasledovné výhody:

ZdrojeUpraviť

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.