Vzájomné pôsobenie

Vzájomné pôsobenie alebo interakcia je taká závislosť medzi entitami, že pohyb jednej alebo jedných z nich je príčinou pohybu inej alebo iných z nich a naopak. Výsledok vzájomného pôsobenia je vzájomný vplyv entít na seba (ovplyvňujúca entita je zároveň ovplyvňovaná) a ich zjednotenie do istého typu celostnosti. Príkladom vzájomného pôsobenie je správanie, protirečenie, vzájomné pôsobenie medzi subjektom a objektom, interakcia hmotných objektov atď.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.