Wieselburská kultúra

Wieselburská kultúra (zastarano mošonská kultúra; v Maďarsku nazývaná typ Gáta) bola kultúra na malom území Burgenlandu a priľahlom Dolnom Rakúsku (Hainburg-Teichtal, Gattendorf (maď. Gáta), Hofmannshöhle pri Bad Fischau), v priľahlom Zadunajsku a priľahlom Slovensku (Bratislava-Rusovce, Bratislava-Podunajské Biskupice, Branč; sekundárne aj Blatné, Chorvátsky Grob, Senec a Veľký Grob) v starej bronzovej dobe (asi po 1600 pred Kr. podľa konvenčného datovania a po 1850 pred Kr. podľa novšieho datovania).

Pomenovaná je podľa náleziska Moson (nem. Wieselburg).

Časté sú menšie ploché kostrové pohrebiská. Pohrebisko wieselburskej kultúry v Rusovciach prinieslo okrem keramických nálezov i bronzový, zlatý a strieborný šperk, morské mušle a jantár. Keramika ja najčastejšie dvojuchá nádoba v podobe presýpacích hodín s plastickou výzdobou.

Niektoré nálezy sa označujú ako wieselbursko-únětická kultúra (napr. Veľký Grob).