Wikicesty

cestovateľský sprievodca písaný dobrovoľníkmi

Wikicesty (angl. Wikivoyage) je webový cestovateľský sprievodca pre turistické destinácie a cestovateľské témy písaný dobrovoľníkmi. Ide o sesterský projekt Wikipédie a spravuje ho Nadácia Wikimedia.

Wikicesty

Slovenské logo Wikiciest
URLwikivoyage.org
KomerčnáNie
Typ stránkywiki
RegistráciaVoliteľná
VlastníkWikimedia Foundation
TvorcaWikivoyage e.V. association
SpusteniePrvá verzia (v nemčine):
10. december 2006
Anglická jazyková verzia:
15. január 2013
RatingAlexa rank: 14 405 (august 2019)[1]
Náhľad stránky
Snímok obrazovky portálu Wikiciest Snímok obrazovky portálu Wikiciest

Projekt začal, keď sa redaktori na nemeckej a talianskej verzii projektu Wikitravel rozhodli presunúť svoje editačné aktivity na novú stránku v septembri 2006. Prechod, známy ako forking, bol v súlade s licenciou stránky. Výsledná stránka bola spustená pod názvom „Wikivoyage“ 10. decembra 2006 a vola vlastnená a prevádzkovaná nemeckým združením, ktoré vzniklo na tento účel, Wikivoyage e.V.. Obsah bol publikovaný pod copyleftovou licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike.

V roku 2012 po dlhej dobe problémov s vtedajším hosťovateľom sa anglická komunita Wikitravel tiež rozhodla presunúť svoj projekt.[2] V obojsmernom presune sa anglická komunta zlúčila s Wikicestami pod značkou Wikiciest a všetky jazykové verzie Wikiciest sa presunuli pod hostenie Nadáciou Wikimedia.[3][4] Po dohodách s rôznymi komunitami a Nadáciou Wikimedia bola stránka v decembri 2012 presunutá na servery WMF a Wikicesty boli oficiálne znovuspustené ako projekt Wikimedie 15. januára 2013.[5]

Wikicesty sú tvorené spoluprácou wikicestovateľov z celého sveta cez model wiki. Články pokrývajú témy na rôznej geografickej úrovni, od kontinentov po mestské časti. Články sú logicky poprepájané v hierarchii; jeden článok uvádza, že sa nachádza vo väčšom celku inej geografickej lokality. Projekt tiež obsahuje články o cestovateľských témach, konverzačné príručky pre cestovateľov a navrhované cestovné plány.

Wikicesty sú viacjazyčným projektom dostupným v 9 jazykoch, pričom každá jazyková verzia sa rozvíja nezávisle. Aj keď v súčasnosti ide o projekt Wikimedie, začal nezávisle od nej. Obsah Wikiciest je sa vo všeobecnosti rozdeľuje na: destinácie, cestovné plány, konverzačné príručky a cestovateľské témy.

Destinácie

upraviť

Geografické jednotky v rámci geografickej hierarchie sa dajú popísať článkami, ktoré sa zakladajú na kritériu: „Môžeš tu spať?“

Hierarchia zahŕňa:

 • Kontinenty
 • Časti kontinentov (napríklad Juhovýchodná Ázia)
 • Krajiny
 • Regióny v rámci krajín (provincie, kraje, štáty, skupiny štátov, atď.)
 • Mestá akejkoľvek veľkosti, vrátane vcelku malých dedín, ak sú turistickými destináciami
 • Mestské časti v rámci miest
 • Národné parky s možnosťou nocľahu pre cestovateľa

Atrakcie ako napríklad hotely, reštaurácie, bary, obchody, nočné kluby, prehliadky, múzeá, sochy alebo iné umelecké diela, mestské parky, námestia alebo ulice, festivaly alebo podujatia, dopravné systémy alebo stanice, vodné plochy a neobývané ostrovy sú zahrnuté v článku miesta, v ktorom sa nachádzajú.

Cestovné plány

upraviť

Cestovné plány popisujú skupinu destinácií podľa časového, než priestorového rozdelenia a uvádzajú zoznam desitnácií a atrakcií na návštevu počas daného času s odporúčanými dĺžkami pobytu a cestami. Cestovné plány môžu prekročiť geografické regióny, ale väčšinou majú dobre vyznačenú cestu.

Konverzačné príručky

upraviť

Konverzačné príručky obsahujú:

 1. Prehľad jazyka, stručná história, kde sa ním hovorí a koľko ľudí ním hovorí, abeceda alebo sada znakov a akékoľvek iné všeobecné informácie o jazyku.
 2. Príručka výslovnosti s popisom každého písaného znaku v jazyku (jeho abecedy) a výslovnosť pre každý znak.
 3. Zoznam fráz. Každá položka v zozname fráz obsahuje preložené slovo alebo frázu, pravopis v miestnej jazykovej znakovej sade tak, ako to človek nájde napísané a výslovnosť.

Cestovateľské témy

upraviť

Cestovateľské témy sú články, ktoré sa zaoberajú špecifickou témou zaujímavou pre cestovateľov ktorá je príliš obsiahla na to, aby bola v špecifickej stránke destinácie; cestovateľské tipy, ktoré sú natoľko všeobecné, že platia pre väčšinu destinácií a nepotrebujú byť v každej cestovateľskej príručke; dôležité udalosti, ktoré sa konajú v rôznych miestach a špeciálne cestovateľské informácie, napríklad cestovateľské príručky k potápačským lokalitám.

Organizácia a prevádzka

upraviť

Spôsob prevádzky

upraviť

Wikicesty používajú slobodný softvér MediaWiki na umožnenie internetového editovania bez nutnosti registrácie. Kvalita je zabezpečená rovnakým spôsobom ako na Wikipédii: cez vzájomnú kontrolu medzi redaktormi.

Licencia

upraviť

Obsah Wikiciest je licenciovaný pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike, nie však GNU free documentation license. Účelom je uľahčiť výrobu tlačených príručiek z právneho hľadiska. Mediálne súbory sú publikované vo verejnom vlastníctve (public domain) alebo pod viacerými licenciami (GNU, Creative Commons).

Informačná štruktúra

upraviť

Informácie sú zostavené štruktúrovanejším spôsobom, ako je pre encyklopédie obvyklé. Články patriace pod jednu tému sú zoskupené kategóriami známymi pre softvér MediaWiki a tiež omrvinkovou navigáciou, ktorá ukazuje geografické prepojenia medzi článkami.

V nemeckej verzii sa používajú rôzne menné priestore na oddelenie rôznych tém. Hlavný menný priestor obsahuje destinácie v rámci svojej geografickej hierarchie. Dve ďalšie dôležité menné priestory sú vyhradené pre cestovateľské témy a cestovateľské správy so zámerom úzkeho prepojenia medzi destináciami a témami.

O dizajne obsahu sa rozhoduje na základe konsenzu komunity.

Jazykové verzie

upraviť

V čase presunu na servery Nadácie Wikimedia bol obsah Wikiciest dostupný v nemčine, taliančine, angličtine, francúzštine, holandčine, ruštine a švédčine. Ruská jazyková verzia projektu sa volá Викигид (čo sa dá preložiť ako „wikisprievodca“).

3. januára 2013 boli vytvorené jazykové verzie v portugalčine a španielčine, nasledované polštinou a rumunčinou v marci 2013. V apríli 2013 sa pridala hebrejčina a ukrajinčina a v máji 2013 gréčtina. Vietmamská jazyková verzia vznikla v auguste 2013 a čínska v januári 2014.

História

upraviť

Meno vzniklo skladom slov „wiki“ (internetový softvérový systém, ktorý umožňuje zmenu a rozširovanie obsahu komukoľvek) a „cesty“ (cestovanie). Anglický názov vznikol skladom slov „wiki“ a „voyage“. Zatiaľ čo v angličtine znamená slovo voyage spôsob cestovania, cestu alebo výlet, v slovenčine sa prekladá ako plavba. Aby názov neevokoval zameranie projektu len na námorné témy, nebol anglický názov preložený doslovne. Názov bol vybraný po rozsiahlom hlasovaní o názve po znovuspustení medzi etablovanými redaktormi.

Spustenie

upraviť

Veľa autorov a správcov Wikicest začali prácou na projekte Wikitravel, ktorý bol spustený 7. októbra 2004. 20. apríla 2006 bola Wikitravel kúpená ziskovou organizáciou Internet Brands, prevádzkovateľom médií a e-shopov. V reakcii na štýl riadenia nových vlastníkov sa zvýšila nespokojnosť, čo viedlo k rozhodnutiu väčšiny nemeckých správcov a autorov pokračovať v projekte ako fork.

Po šiestich mesiacoch príprav bola založená a registrovaná nezisková organizácia Wikivoyage e.V. ako vlastník domény a prevádzkovateľ serverov. 10. decembra 2006 bol projekt spustený s počiatočnými údajmi z nemeckej Wikitravel. Po siedmich mesiacoch bolo 40% článkov nových, čo sa šplhalo k 50% po 10 mesiacoch. V tomto štádiu boli stále prítomné značné medzery v pokrytí obsahu, no bolo tam niekoľko článkov pre destinácie ako napríklad Egypt, Thajsko, Švajčiarsko a cestovateľská téma „bicyklovanie“.

Talianska jazyková verzia Wikiciest bola spustená 10. decembra 2007.

Projekt bol zmienený v tlači, najmä švajčiarskym rádiom a novinami. Zurichské Tages-Anzeiger[6] a švajčiarské rádio DRS1 podali širokú správu o projekte a diskutovali o jeho slabých stránkach.

Ďalšie jazyky a migrácia

upraviť

Po dlhodobej nespokojnosti s hostiteľom projektu Wikitravel, Internet Brands, bolo v roku 2012 navrhnuté, že komunita projektu Wikitravel presunie svoju prácu z Wikitravel a Wikitravel Share a spolu s existujúcimi stránkami na Wikicestách vytvoria novú cestovateľskú wiki hostenú Nadáciou Wikimedia. Po dlhých diskusiách používateľmi všetkých troch komunít, komentároch ich hostiteľoch a potvrdení od Nadácie Wikimedia, že bude hostiť cestovateľský projekt, pokiaľ si budú používatelia priať, sa takmer všetci správcovia a byrokrati na Wikitravel rozhodli presunúť svoju existujúcu prácu na Wikicesty.[7]

Obsah Wikitravel vo všetkých jazykoch a súvisiaca stránka podobná Wikimedia Commons (pre obrázky, video a ostatné mediálne súbory) boli stiahnuté 2. augusta 2012 ako „záloha databázy“ ako súčasť prípravy na migráciu. Tento obsah sa stal počiatočným bodom pre všetky jazykové verzie okrem nemeckej a talianskej, ktoré už na Wikicestách boli. Forking je bežnou a predvídateľnou činnosťou vo wiki komunitách a je výslovne povolené v licencii Creative Commons–Attribution–Share Alike (CC BY-SA), ktorá sa používa na stránkach akou je napríklad Wikitravel. MediaWiki, wiki softvér, ktorý Wikitravel používal, túto funkciu obsahoval, aj keď spoločnosť Internet Brands túto funkciu krátko po tomto dátume zablokovala, aby predišla migrácii dát. Diskusia komunity vo Wikimedii skončila 23. augusta 2012 540 hlasmi za 152 hlasmi proti vytvoreniu cestovateľskej príručky Nadácie Wikimedia.[8] Projekt začal v beta verzii na serveroch WMF 10. novembra 2012 a bol spustený 15. januára 2013.[9]

Súčasťou migrácie ja plán, že momentálni vlastníci Wikivoyage e.V. zostané asociovanou organizáciou Nadácie Wikimedia „na organizačnej úrovni“.[10] Wikivoyage vyhlásila, že oslobedná od údržby serverov sa bude môcť zamerať na prácu ohľadom osvety, podpory komunity, diskusií a informácií a technických vylepšení softvéru stránky.

V septembri 2012 Internet Brands podala žalobu na jedného správcu projektu Wikitravel, Ryana Hollidaya a jedného správcu Wikipédie, Jamesa Heilamana, obviňujúc ich z porušenia ochrannej značky a obchodného pochybenia v návrhoch ovlyvňujúcich túto stránku. Obžalovaní a Wikimedia prípad odmietla ako príklad súdneho procesu, ktorého princípom je cenzúrovať, zastrašiť a umlčať kritikov ich zaťažovaním právnej obrany, dokým neukončia kritiku alebo nesúhlas a ktorý nemá hodnoverné právne zázemie.[11] 19. novembra 2012 boli obvinenia Internet Brands zamietnuté United States District Court for the Central District of California.[12][13][14]

Anglické Wikicesty majú konštantný nárast článkov (okolo +1% za mesiac) a stabilné množstvo aktivity (okolo 300 aktívny používateľov mesačne a 800 používateľov mesačne celkovo).[15]

Po vrchole počtu návštev a aktivity medzi januárom a marcom 2013,[16] kedy mali anglické Wikicesty Alexa rank okolo 8 000 v marci 2013,[17] boli Wikicesty medzi 20 000. a 30 000. pozíciou v globálnej Alexa rank,[18][19] čo bolo menej ako pri projekte Wikitravel, ktorého pozícia sa však klesla z 3 000. v roku 2011[20] na 6 000. pozíciu v roku 2015.[21] Na začiatku roku 2019 bol Alexa rank Wikiciest medzi 16 000 a 17 000[22] a pozícia projektu Wikitravel bola okolo 15 000.[23]

Referencie

upraviť
 1. Alexa - Wikivoyage Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic [online]. www.alexa.com, [cit. 2019-08-04]. Dostupné online. Archivované 2010-05-26 z originálu.
 2. Wikivoyage/Migration/FAQ - Meta [online]. meta.wikimedia.org, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. (po anglicky)
 3. Challenges of Merging Communities: The Case of WikiTravel and WikiVoyage [online]. 2012-07-13, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. (po anglicky)
 4. Wikipedia parent to launch travel guide with Wikitravel rebels [online]. Skift, 2012-07-13, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. (po anglicky)
 5. Wikimedia Foundation launches Wikivoyage, a free, worldwide travel guide that anyone can edit – Wikimedia Blog [online]. [Cit. 2019-08-05]. Dostupné online. (po anglicky)
 6. ZEDI, Roger. Eine Sammelstelle für praktisches Reise-Wissen. Tages-Anzeiger, 2007-01-20.
 7. Wikitravel:Travellers' pub - Wikitravel [online]. wikitravel.org, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online.
 8. Requests for comment/Travel Guide - Meta [online]. meta.wikimedia.org, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online.
 9. Wikivoyage/Launch - Meta [online]. meta.wikimedia.org, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. (po anglicky)
 10. Wikivoyage Association - Meta [online]. meta.wikimedia.org, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. (po anglicky)
 11. COHEN, Noam. Wikitravel, Once a Profit Dream, Now Bedevils Its Owner. The New York Times, 2012-09-09. Dostupné online [cit. 2019-08-05]. ISSN 0362-4331. (po anglicky)
 12. Internet Brands Inc versus Ryan Holliday et al [online]. United States District Court of Central California, [cit. 2019-08-05]. súbor PDF. Dostupné online.
 13. Wikivoyage emerges from legal cloud as the travel site grows [online]. PCWorld, 2013-02-17, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. Archivované 2019-05-02 z originálu. (po anglicky)
 14. MUSIL, Steven. Wikimedia, Internet Brands settle Wikivoyage lawsuits [online]. CNET, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. (po anglicky)
 15. Wikivoyage Statistics - Tables - All languages [online]. stats.wikimedia.org, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online.
 16. Page Views for Wikivoyage, Normalized [online]. stats.wikimedia.org, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online.
 17. Wikivoyage. [s.l.] : [s.n.], 2013-03-05. Page Version ID: 542236631. Dostupné online. (po anglicky)
 18. Wikivoyage.org Site Info [online]. www.alexa.com, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. Archivované 2013-09-26 z originálu.
 19. wikivoyage.org Site Overview [online]. www.alexa.com, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. Archivované 2015-03-20 z originálu.
 20. Wikitravel.org Site Info [online]. www.alexa.com, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. Archivované 2011-09-25 z originálu.
 21. wikitravel.org Site Overview [online]. www.alexa.com, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. Archivované 2015-11-28 z originálu.
 22. Wikivoyage.org Traffic, Demographics and Competitors - Alexa [online]. www.alexa.com, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. Archivované 2019-02-03 z originálu.
 23. Wikitravel.org Traffic, Demographics and Competitors - Alexa [online]. www.alexa.com, [cit. 2019-08-05]. Dostupné online. Archivované 2018-12-29 z originálu.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Wikivoyage na anglickej Wikipédii.