Wikipédia:Neurážajte vandalov

Wiki rules.png

Text tejto stránky nie je pravidlom ani odporúčaním a v tomto zmysle teda nie je záväzný. Je to ale názor, ktorý na určité aspekty fungovania Wikipédie zastáva jeden alebo viac wikipediánov a predkladá ho ostatným ako podnet na zamyslenie.

Ak ste zástancom tohto názoru: Ak budete niekde diskutovať, neargumentujte týmto článkom, akoby išlo o pravidlo, ale použite odkaz na neho na vysvetlenie svojich motívov. Nebojte sa k tomuto názoru prihlásiť na príslušnom mieste diskusie alebo na vlastnej redaktorskej stránke.

Ak ste oponentom tohto názoru: Nevkladajte do tejto stránky svoje názory. Diskutovať môžete v diskusii, môžete založiť názorovú stránku s iným postojom na zamyslenie.


Oplácenie nie je účinnou cestou

Neurážajte vandalov. Väčšina vandalov patrí do jednej z dvoch kategórií - sú to buď nováčikovia, ktorí sa ešte nenaučili nič lepšie alebo naozajstní vandali či trollovia. Ak sa budete nad ich správaním rozčuľovať, urážať ich, vysmievať sa im alebo ich verbálne napádať, tak v prvej skupine odradíte potenciálne užitočných budúcich užívateľov a druhú skupinu iba utvrdíte v uskutočňovaní svojich deštruktívnych túžob.

Je dôležité poznamenať, že neurážať vandalov neznamená ignorovať ich činnosť. Vandalov a vandalizmus treba riešiť blokovaním, revertovaním alebo zamykaním. Tieto úkony však treba vykonávať primeraným spôsobom, nie nevľúdnejšie, než je potrebné. Napríklad keď po sérii vandalizmov a varovaní nasledujú reverty so zhrnutím „Zablokujte niekto tohto hajzlíka“ alebo blok so zhrnutím „VYPADNI!“, pre vandala to môže byť signál, aby skúsil vandalizovať ďalej a zistil, či nebudú nasledovať ďalšie výrazné reakcie.

Mnoho užívateľov si udržiava odstup používaním preddefinovaných šablón na varovanie vandalov. Aj keď tieto šablóny nesedia na všetky spôsoby vandalizmu, pomáhajú udržiavať triezvosť a vyjadrovať sa bez emócií k veci: „Dopúšťate sa vandalizmu, prestaňte, inak budete zablokovaný“. Užívatelia, ktorí často riešia vandalizmus alebo trollovanie, obvykle vedia používať krátke a efektívne zhrnutie úprav alebo bloku.

Dôvody sú jednoduché:

  • Nálepka vandala sa často používa až príliš pohotovo. Redaktori riešiaci vandalizmus musia prechádzať záplavu zmien, ktoré obsahujú vandalizmus aj seriózne úpravy a rýchlo ich posudzovať. Zákonite sa stáva, že občas posúdia zle. Každý užívateľ, zvlášť keď upravujte s odvahou, má po určitom čase prinajmenšom jednu legitímnu úpravu, ktorú mu iný užívateľ nesprávne vrátil ako „vandalizmus“. Keď niekoho neoprávnene obviníte z vandalizmu, môžete tým odradiť nováčika alebo rozhorčiť stáleho prispievateľa. Ak ho tým zároveň urazíte, je škoda omnoho väčšia.
  • Urážanie vandalov je najistejšou cestou na zvýšenie vandalizmu. Ak niekto vandalskými úpravami úmyselne škodí, urážky ho povzbudia k ďalšiemu vandalstvu, či už zo vzdoru alebo aby dosiahol ďalšie reakcie a istotu, že nazlostil toho, kto mu nadával. Podobá sa to na trollovanie.
  • Aj najtvrdší, horliví vandali dbajú na to, aby nestratili tvár (aj keď trebárs nie hneď). Skúste pristúpiť k menej jasným prípadom s podnetmi a návrhmi a neaplikovať hneď {{Experimenty2}}. Je možné, že sa rozhodnú prispievať užitočnejšie.
  • Byť príjemným je najpríjemnejším spôsobom bytia. Pamätajte na motto: „Je príjemné byť dôležitý, ale dôležitejšie je byť príjemný.

Pozri ajUpraviť